Vzdelávacie zdroje

Kategórie
 • Všetky
 • Zdroje v triede (23)
 • Multimédiá (23)
 • Deti (15)
 • Mini prípadové štúdie (4)
 • Sprievodcovia (2)
 • Kvíz (1)
Vyhľadávanie

Predmety

Predmety
 • Technológia (2)
 • Veda (32)
 • Fyzika (5)
 • Matematika (2)
 • Geografia (25)
 • Ekológia (1)
 • Veda o Zemi (18)
 • Chémia (3)
 • Biológia (4)
 • Umenie a dizajn (1)

Jazyky

Jazyky
 • Švédsky (4)
 • Španielčina (26)
 • Rumunský (10)
 • Portugalčina (8)
 • Poľský (10)
 • Nórsky (6)
 • Taliansky (11)
 • Maďarský (1)
 • Grécky (4)
 • Nemecký (22)
 • Francúzsky (27)
 • Fínsky (4)
 • Estónčina (6)
 • Angličtina (34)
 • Holandský (19)
 • Dánsky (11)
 • Český (5)

Priestorové rozlíšenie

Pozorovanie našej planéty pomocou satelitov do veľkej miery závisí od rôznych vlastností ich senzorov. Priestorové rozlíšenie, ktoré je vysvetlené v tomto videu, je jednou z týchto charakteristík. Video od...

Obrázky z vesmíru

Zistite, ako nám satelity môžu pomôcť pri monitorovaní našej planéty. Video od ESERO Nemecko (v angličtine).

Farebné videnie

Zistite, ako satelity ako Copernicus Sentinel-2 poskytujú nový pohľad na zemskú pevninu a vegetáciu.

Sentinel-3 pre oceány

Zistite, ako misia Copernicus Sentinel-3 pomáha vedcom pochopiť celkový stav našej planéty.

Satelity pozorujú Zem

Satelity pozorujú Zem pomocou rôznych vlnových dĺžok elektromagnetického spektra. Zistite, ako môžeme vytvoriť úplnejší obraz o zemskej klíme pomocou vzorkovania elektromagnetického spektra na viacerých vlnových dĺžkach.

Záchrana životov pri katastrofách

Zistite, ako môžu satelitné snímky pomôcť pri odstraňovaní následkov katastrof a pri obnove kdekoľvek na svete.

Sila pozorovania Zeme

Všetci sme s našou Zemou úzko prepojení - od stromov, ktoré nám dodávajú kyslík, až po prírodné zdroje, ktoré formujú našu krajinu. Program ESA na pozorovanie Zeme stojí na čele monitorovania...

Spektrálne rozlíšenie

Satelity na pozorovanie Zeme sú strážcami našej planéty. Vďaka technológii diaľkového snímania a každodennému zberu údajov môžu výskumníci z vesmíru lepšie monitorovať oceány našej planéty a stúpajúcu hladinu morí. Hlavný poradca ESA...

Elektromagnetické spektrum - pre pokročilých

Preskúmajte, čo môžu satelity vidieť pomocou svojich senzorov, a spoznajte vlastnosti elektromagnetických vĺn. Video od ESERO Nemecko (v angličtine).

Pomoc pri hospodárení s vodou

Zistite, ako môžu satelity pomôcť pri zhromažďovaní informácií o vodných zdrojoch na veľkých územiach.

Radarové videnie

Zistite, ako misia Copernicus Sentinel-1 využíva svoj radar na poskytovanie snímok zemského povrchu za každého počasia, vo dne aj v noci.

Zmena využívania pôdy

Satelitné snímky nám umožňujú veľmi presne zdokumentovať zmeny vo využívaní pôdy. Zistite, ako satelity poskytujú informácie o využívaní pôdy v celosvetovom meradle. Video od ESERO Nemecko (v angličtine).

Globálny prehľad: ako vesmír podporuje opatrenia v oblasti klímy

Takmer 200 krajín sa schádza v Dubaji, aby sa zúčastnili na najväčšom klimatickom podujatí roka. COP28 - samit OSN o zmene klímy v roku 2023 - však nie je len ďalšou konferenciou. Po prvý raz sa na nej...

Astro farmár

Stručný opis:V tomto súbore šiestich aktivít budú žiaci skúmať, ktoré faktory ovplyvňujú rast rastlín, a dávať tieto faktory do súvislosti s...

Elektromagnetické spektrum - úvod

Zistite viac o elektromagnetickom spektre a o tom, ako satelity vidia neviditeľné. Video od ESERO Nemecko (v angličtine).

Learn about sea level

Zistite, ako klimatické zmeny spôsobujú stúpanie hladiny našich morí a ako satelity od roku 1992 systematicky merajú výšku morskej hladiny.

Výhľad na oceán

Ľad a sneh môžu byť horúcou témou, keď sa hovorí o klíme. Polárne oblasti sú veľmi citlivé a môžu nám veľa povedať o tom, ako sa mení klíma Zeme. Andrew Shepherd z Univerzity...

Aké sú rozdiely

V tomto krátkom videu Dr. Natalie Douglasová, klimatologička, vysvetľuje rozdiel medzi počasím, premenlivosťou klímy a zmenou klímy. Natalie pôsobí ako pedagogická a výskumná pracovníčka na Univerzite v Surrey a spolupracuje s...

Príčiny a dôsledky

V tomto krátkom videu Dr. Natalie Douglasová, klimatologička, vysvetľuje, aké môžu byť niektoré príčiny a dôsledky klimatických zmien a prečo môže byť 0,5 stupňa teplotného rozdielu taký dôležitý....