Satelity na pozorovanie Zeme sú strážcami našej planéty. Vďaka technológii diaľkového snímania a každodennému zberu údajov môžu výskumníci z vesmíru lepšie monitorovať oceány našej planéty a stúpajúcu hladinu morí. Hlavný poradca ESA pre programy pozorovania Zeme Jérôme Beneviste vysvetľuje, akú úlohu zohrávajú pohľady na oceány z vesmíru pri štúdiu klimatických zmien a predpovedaní prírodných katastrof.