Zistite, ako môžu satelity pomôcť pri zhromažďovaní informácií o vodných zdrojoch na veľkých územiach.