Takmer 200 krajín sa schádza v Dubaji, aby sa zúčastnili na najväčšom klimatickom podujatí roka. COP28 - samit OSN o zmene klímy v roku 2023 - však nie je len ďalšou konferenciou. Po prvýkrát budú zástupcovia krajín hodnotiť pokrok, ktorý dosiahli pri znižovaní emisií skleníkových plynov, prostredníctvom procesu nazývaného "globálna bilancia".

 

Satelity majú zásadný význam v snahe bojovať proti zmene klímy, pretože poskytujú spoľahlivosť a transparentnosť potrebnú na monitorovanie pokroku smerom k svetu s nižšími emisiami a odolnejšiemu voči nim. Ak sa globálna bilancia uskutoční efektívne, môže poskytnúť príležitosť na ovplyvnenie rozhodnutí a urýchlenie ambícií v akčných plánoch v oblasti klímy.

 

Toto video obsahuje rozhovory s riaditeľkou ESA pre programy pozorovania Zeme Simonettou Cheliovou, Antony Delavoisom, mladším odborníkom ESA pre zloženie atmosféry, a Yasjkou Meijerovou, vedeckou pracovníčkou misie CO2M.