Po búrke - sledovanie hurikánu Matthew a analýza jeho vplyvu

Stručný opis

V tomto súbore dvoch aktivít budú študenti na príklade hurikánu Matthew skúmať využitie údajov z pozorovania Zeme pri sledovaní hurikánov a hodnotení ich následkov. Žiaci sa dozvedia, ako sa hurikán vyvíja a aký vplyv môže mať extrémne počasie na spoločnosť. Budú to robiť porovnávaním satelitných snímok. Táto aktivita by sa mohla realizovať buď v učebni IKT, v ktorej by študenti absolvovali samostatné učenie o snímkach, alebo by sa mohla vyučovať aktívnejším štýlom učenia v triede.

Predmet Geografia, Veda

Ciele vzdelávania
  • Vysvetlite, ako sa vyvíjajú hurikány
  • pochopiť vplyv extrémneho počasia na spoločnosť
  • Pochopiť, ako sa dá pozorovanie Zeme využiť na sledovanie prichádzajúceho počasia a vyhodnocovanie škôd spôsobených extrémnym počasím.
  • Pochopiť, ako krajiny spolupracujú pri poskytovaní pomoci postihnutým oblastiam.
Vekové rozpätie
12 - 15 rokov
Čas
približne 30 minút na jednu aktivitu
Zdroje sú k dispozícii v:
Aktivita 1: Sledovanie hurikánu
V tejto aktivite budú žiaci analyzovať niektoré základné charakteristiky hurikánu, ktoré možno identifikovať na satelitnej snímke. Potom študenti preskúmajú vývoj hurikánu Matthew pomocou vytlačených satelitných snímok. Túto aktivitu možno prispôsobiť podľa predchádzajúcej úrovne vedomostí študentov.
Aktivita 2: Dopady hurikánu Matthew
V rámci tejto aktivity budú študenti analyzovať satelitné snímky zhotovené pred a po vylodení hurikánu, aby zistili, aký vplyv mal hurikán na krajinu a ľudí, ktorí v nej žijú. 

Vedeli ste to?

Keď dôjde ku katastrofe, skupina medzinárodných vesmírnych agentúr spojí svoje zdroje a odborné znalosti, aby podporila úsilie o pomoc na mieste. Medzinárodná charta Vesmír a veľké katastrofy je medzinárodná spolupráca medzi 16 vlastníkmi alebo prevádzkovateľmi misií na pozorovanie Zeme. Poskytuje rýchly prístup k satelitným údajom na pomoc orgánom riadenia katastrof v prípade prírodnej alebo človekom spôsobenej katastrofy. Od prvej žiadosti o podporu v roku 2000 až do mája 2018 charta mnohokrát požiadala o vesmírne prostriedky a pomohla reagovať na viac ako 580 katastrof vo viac ako 120 krajinách. V priemere sa charta aktivuje približne 40-krát ročne. predpovedať budúce zmeny klímy.

Výhľad na oceán

Ľad a sneh môžu byť horúcou témou, keď sa hovorí o klíme. Polárne oblasti sú veľmi citlivé a môžu nám veľa povedať o tom, ako sa mení klíma Zeme. Andrew Shepherd z Univerzity...

Satelity pozorujú Zem

Satelity pozorujú Zem pomocou rôznych vlnových dĺžok elektromagnetického spektra. Zistite, ako môžeme vytvoriť úplnejší obraz o zemskej klíme pomocou vzorkovania elektromagnetického spektra na viacerých vlnových dĺžkach.

Príčiny a dôsledky

V tomto krátkom videu Dr. Natalie Douglasová, klimatologička, vysvetľuje, aké môžu byť niektoré príčiny a dôsledky klimatických zmien a prečo môže byť 0,5 stupňa teplotného rozdielu taký dôležitý....

Sila pozorovania Zeme

Všetci sme s našou Zemou úzko prepojení - od stromov, ktoré nám dodávajú kyslík, až po prírodné zdroje, ktoré formujú našu krajinu. Program ESA na pozorovanie Zeme stojí na čele monitorovania...