Vyšetrovanie snehu - mini prípadová štúdia pre klimatických detektívov

Stručný opis

Mini prípadové štúdie pre Klimatických detektívov majú učiteľom pomôcť určiť tému, ktorú bude ich tím Klimatických detektívov skúmať, a usmerniť ich v jednotlivých fázach projektu. V šablóne nájdu učitelia niekoľko návrhov údajov, ktoré môžu študenti zbierať a analyzovať. Návrhy nie sú vyčerpávajúce a učitelia sa môžu rozhodnúť pre vlastné špecifické zameranie v rámci danej oblasti výskumu. Mini prípadová štúdia by sa mala používať v spojení s príručkou pre učiteľov, a nie ako samostatný dokument. 

Táto prípadová štúdia sa venuje téme  Sneh a podnebie a študenti budú skúmať súvislosti medzi snežením, snehovou pokrývkou a zmenou klímy. Táto mini prípadová štúdia je produkciou ESA Education v spolupráci s fínskym ESERO.

Predmet Biológia, Veda, Veda o Zemi, Chémia 

Ciele vzdelávania
  • Získavanie poznatkov o snehu a jeho vlastnostiach
  • Pochopiť vzťah medzi snehovou pokrývkou a zmenou klímy
  • Identifikujte dôsledky zmien snehovej pokrývky
  • Pochopiť, ako sa dajú satelity na pozorovanie Zeme použiť na monitorovanie meniacej sa snehovej pokrývky a sneženia počas niekoľkých rokov
Vekové rozpätie
12 - 17 rokov
Zdroje sú k dispozícii v:

Vedeli ste to?

Pieskové búrky zo Sahary sa niekedy dostanú až do Európy. Keď napadne sneh, okolo častice saharského piesku sa vytvorí snehový kryštál. Vzniknuté snehové záveje vyzerajú oranžovo a ich špinavosť je pozorovateľná voľným okom. K tomuto javu dochádza častejšie v južnej Európe, napríklad v zasnežených strediskách v Alpách, ale je možné, že k nemu dochádza takmer každý rok alebo niekoľkokrát do roka aj v severnej Európe.

Snowy_Alps_pillars

Aké sú rozdiely

V tomto krátkom videu Dr. Natalie Douglasová, klimatologička, vysvetľuje rozdiel medzi počasím, premenlivosťou klímy a zmenou klímy. Natalie pôsobí ako pedagogická a výskumná pracovníčka na Univerzite v Surrey a spolupracuje s...

Pomoc pri hospodárení s vodou

Zistite, ako môžu satelity pomôcť pri zhromažďovaní informácií o vodných zdrojoch na veľkých územiach.

Spektrálne rozlíšenie

Satelity na pozorovanie Zeme sú strážcami našej planéty. Vďaka technológii diaľkového snímania a každodennému zberu údajov môžu výskumníci z vesmíru lepšie monitorovať oceány našej planéty a stúpajúcu hladinu morí. Hlavný poradca ESA...