Klimatickí detektívi Projekty 2020-2021


Témy  Extrémne počasie
  Vysoko ocenený projekt


  Írsko
  Merania počasia


  Taliansko
  Zmena klímy


  Španielsko
  Znečistenie ovzdušia


  Taliansko
  Merania počasia


  Grécko
  Zmena klímy


  Taliansko
  Zmena klímy
  Vysoko ocenený projekt


  Španielsko
  Poľnohospodárstvo


  Španielsko
  Poľnohospodárstvo


  Španielsko
  Znečistenie ovzdušia


  Írsko
  Zmena klímy
  Vysoko ocenený projekt


  Španielsko
  Rieky a jazerá


  Španielsko
  Poľnohospodárstvo


  Španielsko
  Zmena klímy


  Španielsko
  Zmena klímy


  Španielsko
  Zmena klímy
  Vysoko ocenený projekt


  Španielsko
  Zmena klímy


  Španielsko
  Mestá


  Španielsko
  Znečistenie ovzdušia
  Vysoko ocenený projekt


  Rumunsko
  Mestá


  Španielsko
  Znečistenie ovzdušia


  Španielsko
  Zmena klímy


  Taliansko
  Extrémne počasie
  Vysoko ocenený projekt


  Taliansko
  Mestá


  Mexic
  Zmena klímy
  Vysoko ocenený projekt


  Taliansko
  Poľnohospodárstvo


  Rumunsko
  Oceány


  Portugalsko
  Povodne a suchá


  Španielsko
  Znečistenie ovzdušia


  Portugalsko
  Zmena klímy


  Brazília
  Merania počasia


  Brazília
  Poľnohospodárstvo


  Španielsko
  Flóra a fauna


  Brazília
  Odlesňovanie
  Vysoko ocenený projekt


  Rakúsko
  Zmena klímy


  Brazília
  Oceány


  Švédsko
  Znečistenie ovzdušia


  Portugalsko
  Zmena klímy


  Rakúsko