Klimatickí detektívi Projekty 2021-2022


Témy  Povodne a suchá

  Taliansko
  Flóra a fauna

  Španielsko
  Znečistenie ovzdušia

  Portugalsko
  Znečistenie ovzdušia

  Portugalsko
  Znečistenie ovzdušia

  ŠPANIELSKO
  Zmena klímy

  Španielsko
  Flóra a fauna

  Španielsko
  Odlesňovanie

  Španielsko
  Povodne a suchá

  Španielsko
  Poľnohospodárstvo

  Španielsko
  Globálne otepľovanie

  Španielsko
  Flóra a fauna

  Španielsko
  Flóra a fauna

  Rumunsko
  Zmena klímy

  Holandsko
  Oceány

  Rumunsko
  Zmena klímy

  Rumunsko
  Znečistenie ovzdušia

  Spojené kráľovstvo
  Povodne a suchá
  Ocenenie LPS CD School

  Grécko
  Rieky a jazerá
  Ocenenie LPS CD School

  Belgicko
  Povodne a suchá
  Ocenenie LPS CD School

  Španielsko
  Lesné požiare

  Holandsko
  Poľnohospodárstvo

  Španielsko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Poľnohospodárstvo

  Španielsko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Merania počasia

  Grécko
  Flóra a fauna

  Španielsko
  Zmena klímy

  Tunisko
  Zmena klímy

  Tunisko
  Rieky a jazerá

  Španielsko
  Globálne otepľovanie

  Tunisko
  Globálne otepľovanie

  Španielsko
  Lesné požiare

  Grécko
  Znečistenie ovzdušia

  Španielsko
  Odlesňovanie
  Ocenenie LPS CD School

  Španielsko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Zmena klímy

  Česko
  Rieky a jazerá

  Španielsko
  Zmena klímy

  Poľsko
  Znečistenie ovzdušia

  Španielsko
  Odlesňovanie

  Španielsko
  Lesné požiare

  Španielsko
  Zmena klímy

  Poľsko
  Odpad

  Španielsko
  Zmena klímy

  Grécko
  Zmena klímy

  Portugalsko
  Globálne otepľovanie

  Írsko
  Merania počasia

  Grécko
  Odpad

  Espanya
  Oceány

  Guadeloupe
  Znečistenie ovzdušia

  Poľsko
  Znečistenie ovzdušia

  Portugalsko
  Odpad

  Portugalsko
  Oceány

  Portugalsko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Extrémne počasie

  Taliansko
  Zmena klímy

  Grécko
  Merania počasia

  ŠPANIELSKO
  Zmena klímy

  Rumunsko
  Znečistenie ovzdušia

  Poľsko
  Odlesňovanie

  Portugalsko
  Odpad

  Portugalsko
  Znečistenie ovzdušia

  Španielsko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Odpad

  Španielsko
  Oceány

  Španielsko
  Zmena klímy

  Taliansko
  Globálne otepľovanie

  Taliansko
  Zmena klímy

  Švédsko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Poľnohospodárstvo

  Taliansko
  Zmena klímy

  Španielsko
  Povodne a suchá

  Portugalsko