Morský ľad z vesmíru - skúmanie arktického morského ľadu a jeho súvislosť s klímou

Stručný opis

V tomto súbore troch aktivít budú študenti skúmať arktický morský ľad. Najprv vykonajú praktickú činnosť, aby zistili, čo sa stane, "keď oceán zamrzne". Potom budú pomocou satelitných snímok analyzovať koncentráciu a rozlohu morského ľadu a to, ako sa tieto parametre menili v posledných desaťročiach. Dozvedia sa, kde na svete je možné nájsť morský ľad, a budú analyzovať aktuálne a dlhodobé satelitné údaje o koncentrácii morského ľadu v Arktíde. Táto aktivita sa zaoberá jedným z najdôležitejších ukazovateľov, ktoré majú vedci k dispozícii pri skúmaní klimatických zmien a ich možných dôsledkov.

Predmet Geografia, Veda

Ciele vzdelávania
 • Zistite, čo je to morský ľad a kde na Zemi sa nachádza
 • pochopiť význam morského ľadu a jeho vzťah ku klíme Zeme
 • pochopiť, ako ľudské aktivity a fyzikálne procesy ovplyvňujú a menia prostredie krajiny a podnebie
 • Používanie nástrojov dostupných na internete na zber a analýzu satelitných údajov
 • Pochopiť, ako sa dajú satelity na pozorovanie Zeme použiť na charakterizáciu a monitorovanie morského ľadu.
Vekové rozpätie
13 - 17 rokov
Čas
približne 30 minút na jednu aktivitu
Zdroje sú k dispozícii v:
Aktivita 1: Keď oceán zamrzne
V tejto aktivite študenti pochopia niektoré vlastnosti morského ľadu porovnaním ľadových blokov vyrobených zo sladkej a slanej vody. Pochopia, čo sa stane, keď slaná voda zamrzne, a aký význam má morský ľad.
Zariadenie
 • Pracovný list pre študentov pre každú skupinu
 • Dve 250 ml nádoby alebo poháre
 • Čajová lyžička
 • Zásobník
 • Odmerná nádoba
 • Stolová soľ
 • Potravinárske farbivo
Aktivita 2: Morský ľad dnes
V tejto aktivite sa žiaci dozvedia o globálnom rozložení morského ľadu. Budú tiež analyzovať aktuálne satelitné údaje o koncentrácii morského ľadu v Arktíde.
Aktivita 3: Morský ľad v jednotlivých ročných obdobiach
V rámci tejto aktivity budú študenti diskutovať o svojich očakávaniach týkajúcich sa sezónnych zmien morského ľadu a analyzovať dlhodobé údaje o rozsahu morského ľadu. Určia krátkodobé a dlhodobé trendy, ktoré pomáhajú charakterizovať a monitorovať morský ľad. 

Vedeli ste to?

Hladina mora je veľmi citlivým ukazovateľom klimatických zmien. Morský ľad vo forme ľadu už prispieva svojím objemom do oceánov. Preto keď sa topí, nezvyšuje objem oceánov. Topením morského ľadu sa však mení slanosť oceánov, čo ovplyvňuje oceánske prúdy, a tým aj globálny klimatický systém. Na druhej strane topiaci sa pevninský ľad, ako sú ľadovce a ľadové čiapky, prispieva k zväčšovaniu objemu oceánov a k zvyšovaniu hladiny morí. Satelit Copernicus Sentinel-3, ktorý sa zameriava na oceány, môže merať a monitorovať zmeny hladiny morí. Tieto informácie sú nevyhnutné na pochopenie našej klímy, ako aj rizík pre pobrežné oblasti ohrozené stúpajúcou hladinou mora.

Globálny prehľad: ako vesmír podporuje opatrenia v oblasti klímy

Takmer 200 krajín sa schádza v Dubaji, aby sa zúčastnili na najväčšom klimatickom podujatí roka. COP28 - samit OSN o zmene klímy v roku 2023 - však nie je len ďalšou konferenciou. Po prvý raz sa na nej...

Príčiny a dôsledky

V tomto krátkom videu Dr. Natalie Douglasová, klimatologička, vysvetľuje, aké môžu byť niektoré príčiny a dôsledky klimatických zmien a prečo môže byť 0,5 stupňa teplotného rozdielu taký dôležitý....

Elektromagnetické spektrum - úvod

Zistite viac o elektromagnetickom spektre a o tom, ako satelity vidia neviditeľné. Video od ESERO Nemecko (v angličtine).