Zistite, ako klimatické zmeny spôsobujú stúpanie hladiny našich morí a ako satelity od roku 1992 systematicky merajú výšku morskej hladiny.