Vannets kretsløp

Kort beskrivelse

I dette settet med seks aktiviteter lærer elevene om vannets kretsløp, og spesielt om hvordan vann i jordsmonnet bidrar til kretsløpet og reagerer på endringer i det. Et sett med praktiske aktiviteter gir elevene mulighet til å se nærmere på prosessene fordampning og kondensering fra fritt vann og vann i jordsmonnet. Ved hjelp av ekte satellittdata utforsker elevene endringer i jordfuktighet over hele verden de siste årene.

Emne Geografi, naturvitenskap, geovitenskap

Læringsmål
 • Beskrive hvordan vann endrer tilstand i forbindelse med vannets kretsløp.
 • Bruke kunnskap om vannets kretsløp til å foreslå hvordan det kan endre seg som følge av global oppvarming.
 • Evaluere og gjennomføre en eksperimentell prosedyre
 • Registrer detaljerte observasjoner
 • Kjenne til jordas og plantenes rolle i vannets kretsløp.  
 • Relater resultatene fra eksperimentet til jordsmonnets rolle i vannets kretsløp.
 • Bruk webapplikasjonen Climate from Space og ekte satellittdatoer.
 • Integrere informasjon fra en rekke kilder for å presentere et kortfattet sammendrag av selvstendig forskning.
Aldersgruppe
8 - 11 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:

Aktivitet 1: Vannets kretsløp i dag og i morgen

I denne aktiviteten skal elevene lære å lage et diagram over vannets kretsløp basert på en leseoppgave. Historien om snøfnugget Stephan illustrerer vannets kretsløp og de tilhørende tilstandsendringene. Elevene tenker over hvor viktig vann er for livet, og utforsker hvordan klimaendringene kan påvirke vannets kretsløp. Sikre lesere kan lese historien på egen hånd som forberedelse til leksjonen.
Aktivitet 2: Undersøke fordampning
Dette er den første av tre sammenhengende praktiske aktiviteter som kan brukes til å undersøke viktige prosesser i vannets kretsløp. I denne aktiviteten skal elevene overvåke fordampningen av vann over en viss tidsperiode og evaluere styrken i konklusjonene sine ved å vurdere alternative forklaringer i et eksperiment. 
Utstyr
 • Tre kopper eller små skuffer eller boller til hver gruppe. 
 • Tre selvklebende etiketter eller en tusj
 • Vann
 • linjaler - helst med null i kanten
 • Håndklær til våte hender og til å tørke opp søl med
 • Et eksemplar av Arbeidsark 2 (2 sider) til hver elev.
 • Millimeterpapir (valgfritt)
Aktivitet 3: Utforske kondensering
I denne aktiviteten, som er en av de tre sammenhengende praktiske aktivitetene, skal elevene samle inn observasjoner av noe de sannsynligvis allerede kjenner til, men ikke har sett nærmere på. I denne aktiviteten legges det vekt på å gjøre detaljerte og nøyaktige observasjoner av kondens og å bygge opp sammenhengen med vannets kretsløp. 
Utstyr
 • En gjennomsiktig flaske eller krukke med tettsluttende lokk til hver gruppe.
 • Selvklebende etikett eller tusj
 • Matfarge eller blekk
 • En mugge eller et beger til hver gruppe
 • En trakt til hver gruppe (ikke nødvendig, men reduserer skvetting).
 • Håndklær til våte hender og til å tørke opp søl med
 • Arbeidsark 3 - ett eksemplar per elev 
 • Kamera (f.eks. smarttelefon) for hver gruppe
 • Presentasjons-, bilde- og/eller tekstbehandlingsprogramvare som elevene er kjent med (hvis de bruker kamera).
Aktivitet 4: Planter, jordsmonn og vannets kretsløp 
I denne aktiviteten, som er en av de tre sammenhengende praktiske aktivitetene, skal elevene lære om plantenes rolle når det gjelder å flytte vann fra jorda til atmosfæren, og om disse prosessene i vannets kretsløp. Elevene skal lære at jordsmonnet holder på vannet og forklare hvordan plantene er involvert i kretsløpet. 
Utstyr
 • To identiske potter eller papirkopper til hver gruppe, én med en plante og én med bare jord.
 • Selvklebende etiketter eller tusj
 • To gjennomsiktige plastposer til hver gruppe
 • Elastiske bånd (avhengig av hvilke poser som brukes)
 • Feiebrett og børste til å ta opp søl
 • Arbeidsark 4 - ett eksemplar per elev
Aktivitet 5: Vann i jorden
I denne aktiviteten skal elevene måle hvor mye vann jord kan holde på ved å gjennomføre et eksperiment. De skal lære å relatere resultatene fra eksperimentet til jordas rolle i vannets kretsløp. 
Utstyr
 • En potte med hull i bunnen fylt med jord til hver gruppe. 
 • Et lite brett eller et fat som gryten kan stå på 
 • Målesylinder eller målebeger som kan måle 25 cm3 og 50 cm3 for hver gruppe.
 • En mugge eller et stort beger med vann til hver gruppe.
 • En tidtaker eller stoppeklokke per gruppe
 • Et eksemplar av Arbeidsark 5 (2 sider) til hver elev. 
 • Tomme potter som er identiske med de som er fylt med jord (valgfritt)
 • Håndklær til våte hender og til å tørke opp søl med
Aktivitet 6: Vann i jorden fra verdensrommet
I denne aktiviteten bruker elevene webapplikasjonen Climate from Space til å utforske satellittmålinger av jordfuktighet over hele verden over tid og vurdere årsakene til og virkningene av variasjoner i vannmengden i jorda. De bruker dette som utgangspunkt for å forske på egen hånd, individuelt eller i grupper.
Utstyr
 • Internett-tilgang
 • Webapplikasjonen Climate from Space
 • Arbeidsark 6 (2 sider)
 • Presentasjonsprogramvare som PowerPoint (valgfritt)
 • Materialer til å lage en plakat (valgfritt)

Visste du det?

Når solen varmer opp jorden, stiger varm, fuktig luft opp fra landoverflaten, havet og andre vannmasser. Vanndampen i luften kondenserer og danner skyer, og når vanndråpene i skyen er tunge nok, faller de tilbake til jorden som regn eller snø. Regnvann og smeltende snø og is kan strømme tilbake til havet eller sive ned i bakken. Vann som siver ned i jorden, kan samles i underjordiske akviferer eller tas opp av plantenes røtter som til slutt sender det tilbake til jorden.
ut i luften igjen. Vannets kretsløp er avgjørende for å opprettholde livet på jorden, og vi er avhengige av ferskvannet som sirkulerer gjennom kretsløpet, både til hygiene, industri, drikkevann og matproduksjon.

Urbane hotspots

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter vil elevene lære hvordan det bygde miljøet fører til urban varmeutvikling...

Ta pulsen på planeten

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan ulike typer elektromagnetisk stråling brukes til å...

Astrofarmer

Kort beskrivelse:I dette settet med seks aktiviteter skal elevene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til...

Spektral oppløsning

Jordobservasjonssatellitter er planetens voktere. Takket være fjernmålingsteknologi og daglig datainnsamling kan forskere bedre overvåke verdenshavene og det stigende havnivået fra verdensrommet. ESAs seniorrådgiver...