De watercyclus

Korte beschrijving

In deze reeks van zes activiteiten leren leerlingen over de waterkringloop en in het bijzonder hoe water in de bodem bijdraagt aan de kringloop en reageert op veranderingen daarin. Aan de hand van een reeks praktische activiteiten kunnen leerlingen de processen van verdamping en condensatie van vrij water en water in de bodem nader bekijken. Aan de hand van echte satellietgegevens onderzoeken leerlingen de veranderingen in bodemvocht over de hele wereld in de afgelopen jaren.

Onderwerp Aardrijkskunde, Wetenschap, Aardwetenschappen

Leerdoelen
 • Beschrijven hoe water van toestand verandert in de context van de watercyclus
 • Kennis over de watercyclus toepassen om te suggereren hoe deze zou kunnen veranderen als gevolg van de opwarming van de aarde
 • Een experimentele procedure evalueren en uitvoeren
 • Gedetailleerde observaties vastleggen
 • De rol van de bodem en planten in de watercyclus herkennen ¬†
 • De resultaten van het experiment relateren aan de rol van de bodem in de watercyclus
 • Gebruik de webtoepassing Climate from Space en echte satellietdata
 • Informatie uit verschillende bronnen integreren om een beknopte samenvatting van onafhankelijk onderzoek te presenteren
Leeftijd
8 - 11 jaar oud
Tijd
ongeveer 45 minuten per activiteit
Beschikbaar in:

Activiteit 1: De waterkringloop vandaag en morgen

In deze activiteit leren leerlingen een diagram van de waterkringloop te maken op basis van een leesopdracht. Het verhaal van Stephan de sneeuwvlok illustreert de watercyclus en de bijbehorende toestandsveranderingen. Leerlingen denken na over het belang van water voor het leven en onderzoeken idee√ęn over de mogelijke invloed van klimaatverandering op de cyclus. Ervaren lezers kunnen het verhaal zelfstandig lezen als voorbereiding op de les.
Activiteit 2: Verdamping onderzoeken
Dit is de eerste van drie gekoppelde praktische activiteiten die, zoals hier getoond, gebruikt kunnen worden om de belangrijkste processen in de waterkringloop te onderzoeken. In deze activiteit zullen leerlingen de verdamping van water over een bepaalde periode volgen en de kracht van hun conclusies evalueren, waarbij ze alternatieve verklaringen in een experiment zullen overwegen. 
Uitrusting
 • Drie bekers of kleine bakjes of schaaltjes voor elke groep¬†
 • Drie klevende etiketten of een marker
 • Water
 • Linialen - bij voorkeur met een nul aan de rand
 • Handdoeken voor natte handen en om te morsen
 • Een kopie van werkblad 2 (2 pagina's) voor elke leerling
 • Grafiekpapier (optioneel)
Activiteit 3: Condensatie onderzoeken
In deze activiteit, een van de drie gekoppelde praktische activiteiten, verzamelen leerlingen waarnemingen van iets dat leerlingen waarschijnlijk al kennen, maar nog niet in detail hebben bekeken. De nadruk in deze activiteit ligt op het maken van gedetailleerde en zorgvuldige observaties over condensatie en het opbouwen van de relatie met de waterkringloop. 
Uitrusting
 • Een doorzichtige fles of pot met een goed sluitend deksel voor elke groep
 • Kleefetiket of markeerstift
 • Kleurstof of inkt
 • Een kan of beker voor elke groep
 • Een trechter voor elke groep (niet essentieel, maar vermindert spatten)
 • Handdoeken voor natte handen en om te morsen
 • Werkblad 3 voor leerlingen - √©√©n exemplaar per leerling¬†
 • Camera (bijv. smartphone) voor elke groep
 • Presentatie-, beeld- en/of tekstverwerkingssoftware waarmee leerlingen vertrouwd zijn (als ze camera's gebruiken)
Activiteit 4: Planten, bodem en de waterkringloop 
In deze activiteit, een van de drie gekoppelde praktische activiteiten, leren leerlingen over de rol die planten spelen bij het verplaatsen van water van de bodem naar de atmosfeer en deze processen in de waterkringloop. Leerlingen leren dat bodems water vasthouden en leggen uit hoe planten bij de cyclus betrokken zijn. 
Uitrusting
 • Twee identieke potten of papieren bekers voor elke groep, √©√©n met een plant en √©√©n met alleen aarde
 • Kleefetiketten of markeerstift
 • Twee doorzichtige plastic zakken voor elke groep
 • Elastiekjes (afhankelijk van de gebruikte zakjes)
 • Stoffer en blik om gemorste vloeistof op te ruimen
 • Werkblad 4 voor leerlingen - √©√©n exemplaar per leerling
Activiteit 5: Water in de bodem
In deze activiteit zullen de leerlingen meten hoeveel water de bodem kan vasthouden door een experiment uit te voeren. Ze leren de resultaten van het experiment te relateren aan de rol van de bodem in de waterkringloop. 
Uitrusting
 • Een pot met gaten in de bodem gevuld met aarde voor elke groep¬†
 • Een klein dienblad of schaaltje waar de pan op kan staan¬†
 • Maatcilinder of beker die 25 cm3 en 50 cm3 kan meten voor elke groep
 • Een kan of grote beker water voor elke groep
 • Een timer of stopwatch per groep
 • Een kopie van werkblad 5 (2 pagina's) voor elke leerling¬†
 • Lege potten identiek aan die gevuld met aarde (optioneel)
 • Handdoeken voor natte handen en om te morsen
Activiteit 6: Water in de bodem vanuit de ruimte
In deze activiteit gebruiken leerlingen de webtoepassing Climate from Space om satellietmetingen van de bodemvochtigheid over de hele wereld in de loop der tijd te onderzoeken en de oorzaken en gevolgen van variaties in de hoeveelheid water in de bodem te bestuderen. Ze gebruiken dit als springplank voor hun eigen onderzoek, individueel of in groepjes.
Uitrusting
 • Toegang tot internet
 • Klimaat vanuit de ruimte webtoepassing
 • Werkblad 6 (2 pagina's)
 • Presentatiesoftware zoals PowerPoint (optioneel)
 • Materialen voor het maken van een poster (optioneel)

Wist u dat?

Als de zon de aarde verwarmt, stijgt warme vochtige lucht op van het oppervlak van het land, de oceanen en andere watermassa's; de waterdamp in de lucht condenseert en vormt wolken; als de waterdruppels in de wolk zwaar genoeg zijn, vallen ze als regen of sneeuw terug naar de aarde. Regenwater en smeltende sneeuw en ijs kunnen terugstromen naar de oceaan of in de grond sijpelen. Water dat in de aarde dringt, kan zich verzamelen in ondergrondse watervoerende lagen of opgenomen worden door de wortels van planten die het uiteindelijk naar de aarde sturen als regen of sneeuw.
weer de lucht in. Deze watercyclus is cruciaal voor het in stand houden van het leven op aarde en we zijn afhankelijk van het zoete water dat er doorheen stroomt voor hygi√ęne en industrie, maar ook om te drinken en ons voedsel te verbouwen.

Het Elektromagnetische Spectrum - Gevorderd

Ontdek wat satellieten met hun sensoren kunnen zien en leer meer over de eigenschappen van elektromagnetische golven. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).

De spectrale resolutie

Aardobservatiesatellieten zijn de bewakers van onze planeet. Dankzij teledetectietechnologie en dagelijkse gegevensverzameling kunnen onderzoekers de oceanen van onze planeet en de stijgende zeespiegel vanuit de ruimte beter in de gaten houden. ESA senior adviseur...

De watercyclus

Korte beschrijving In deze set van zes activiteiten leren leerlingen over de waterkringloop en in het bijzonder hoe water...