Astrofarmer

Kort beskrivelse:
I dette settet med seks aktiviteter skal elevene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til dyrking av planter i verdensrommet. Elevene lærer at planter trenger luft, lys, vann, næringsstoffer og en stabil temperatur for å vokse. De skal observere hva som skjer med plantene når de varierer noen av disse faktorene. Disse seks aktivitetene kan gjøres enkeltvis eller som et sett.


Emne: Vitenskap

Læringsmål
 • Lær at planter trenger vann, lys, luft, næringsstoffer og en passende temperatur for å vokse.
 • Forstå at miljøer kan endre seg og utgjøre en fare for levende vesener.
 • Lær at det er mulig å dyrke planter uten jord.
 • Gjennomfør enkle og rettferdige tester.
 • Identifiser og kontroller variabler når det er nødvendig.
 • Tolke observasjoner og trekke konklusjoner.
 • Løse problemer.
Aldersgruppe:
8-12 år
Tid
Leksjon: 2 timer og 30 minutter
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Trenger planter luft?
I denne aktiviteten skal elevene lære om respirasjon og fotosyntese hos planter. De skal også lære om luftens sammensetning og forstå plantenes rolle i produksjonen av oksygen.
Utstyr
 • Arbeidsark til hver elev.
 • Penn/blyant
 • Fargeblyanter
Aktivitet 2: Trenger planter lys?
I denne aktiviteten skal elevene undersøke hvordan karse vokser under ulike lysforhold: konstant mørke og normalt sollys. Elevene skal forstå at lys påvirker planters vekst og relatere resultatene fra dette eksperimentet til aktivitet 1.
Utstyr
 • Arbeidsark til hver gruppe
 • Etiketter
 • Penn/blyant
 • Karsefrø
 • Pottemuld
 • Identiske potter/plastbeholdere (2 potter per gruppe)
 • Liten spade eller skje
 • En linjal
 • Vann
 • En pappeske eller et mørkt skap
 • Tilgang til et vindu
Aktivitet 3: Trenger planter vann?
I denne aktiviteten skal elevene undersøke hvordan vann transporteres i en plante. Gjennom disse øvelsene skal elevene forstå at røttene og stilken transporterer vann til resten av planten. Etterpå skal elevene undersøke hvordan blomsterbladene endrer farge når det tilsettes fargestoff i plantevannet.
Utstyr
 • Arbeidsark til hver elev
 • Penn/blyant
 • Hvite blomster kuttet ved stilken (to per gruppe)
 • Matfarge (rød eller blå)
 • Gjennomsiktige vannbeholdere (for eksempel bunnen av en plastflaske)
 • Hvit blomst med intakt rot (valgfritt)
Aktivitet 4: Trenger planter jord?
I denne aktiviteten skal elevene plante reddikfrø i ulike materialer for å finne ut hvilke som egner seg for plantevekst.
Utstyr
 • Arbeidsark til hver elev
 • 16 reddikfrø
 • 8 små gjennomsiktige potter
 • Jord til å fylle 2 av de små pottene med
 • Sand til å fylle 2 av de små pottene
 • Bomull til å fylle 2 av de små grytene med
 • Papirhåndkle til å fylle 2 av de små grytene med
 • Plastfolie
 • 16 etiketter til grytene
 • Penn/blyant
 • Flytende plantefôr
 • Liten spade eller skje
 • Vann
Aktivitet 5: For varmt, for kaldt
I denne aktiviteten skal elevene observere bilder fra ulike steder på jorden og knytte dem til de ulike klimasonene. Elevene lærer at planter kan tilpasse seg ulike forhold, men at det finnes ekstreme miljøer der de ikke kan leve.
Utstyr
 • Arbeidsark til hver elev
 • Saks
 • Lim
 • Penn/blyant
Aktivitet 6: Planter i verdensrommet
I denne aktiviteten skal elevene oppsummere de viktigste forholdene som er nødvendige for at planter skal ha det bra. Elevene skal vurdere hvilke forhold på månen som kan utgjøre et problem for plantene.
Utstyr
 • Arbeidsark til hver elev
 • Fargeblyanter
 • Penn/blyant

Visste du det?

For de fleste planter er den optimale temperaturen for fotosyntesen rundt 25 ºC. Temperaturens effekt på plantene varierer mye avhengig av hvilken type plante det er snakk om. Tomater får problemer når temperaturen synker under 13 ºC, eller hvis temperaturen overstiger ca. 36 ºC. Kaktusene, derimot, kan overleve i ørkenen der temperaturen varierer fra under null til rundt 70 ºC.

Dashbord

My personal area Welcome to your personal Climate Detectives Area! You can now begin your registration. Below you can find the sections to submit your

Les mer "

Portugal

Registrer deg nå (Climate Detectives Kids) Registrer deg nå (Climate Detectives) Tidsfrister og milepæler Climate Detectives Kids er åpent fra 22. september 2023 til 10. april 2024.

Les mer "