Planetariske varmepumper

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan havsirkulasjonen påvirker klimaet. I den innledende aktiviteten utfører de beregninger for å sammenligne den relative effekten av global oppvarming på atmosfæren og havene. En praktisk aktivitet med lett tilgjengelig utstyr lar elevene se hvordan vann med ulik temperatur kan danne lag i havet, og hvordan de kan bruke dette til å utforske effekten av endringer i saltholdighet. I den siste aktiviteten bruker elevene webapplikasjonen Climate from Space til å finne ut mer om Golfstrømmen.

Emne Geografi, naturvitenskap, geovitenskap

Læringsmål
 • Utføre beregninger for å sammenligne havets og atmosfærens rolle i reguleringen av klimaet.
 • Forklar hvordan den globale termohaline sirkulasjonen oppstår.
 • Beskrive hvordan havstrømmer transporterer vann og energi rundt jorden.
 • Bruk en modell for å undersøke bevegelsen av vann med ulike temperaturer og forklare lagdeling i havet.
 • Utarbeide praktiske metoder for å undersøke et spørsmål om hvordan vann beveger seg i havet.
 • Beskriv Golfstrømmens oppførsel ved hjelp av informasjon fra klimadata.
 • Syntetisere data fra registreringer av minst to viktige klimavariabler for å forklare en observert korrelasjon eller trend.
Aldersgruppe
14-16 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Planetariske varmepumper
I denne lesebaserte aktiviteten blir elevene ledet inn i beregninger ved hjelp av spesifikk varmekapasitet. Den relevante ligningen er oppgitt, slik at elevene ikke trenger forkunnskaper om begrepet. En eller begge delene av aktiviteten (lesingen og beregningene) kan gis som hjemmelekse, avhengig av klassens nivå. 
Aktivitet 2: Stigende og fallende vann 
I denne praktiske øvelsen skal elevene gjenskape havets termodynamikk i en beholder ved hjelp av farget vann for å spore strømninger og se hvordan vannlag med ulike temperaturer dannes og opprettholdes. De utfordres til å vurdere hvordan de kan bruke modellen til å demonstrere andre aspekter ved havsirkulasjonen. 
Utstyr
 • Stor gjennomsiktig beholder per gruppe
 • Liten beholder per gruppe til å senke ned i den større beholderen
 • Plastposer
 • Gummistrikk eller snor
 • Matfarge eller blekk
 • Is i en bøtte for avkjøling, eller nedkjølt vann
 • Tilgang til varmt og kaldt vann
 • Stoppeklokke eller klokke per gruppe (valgfritt)
 • Kamera eller smarttelefon per gruppe (valgfritt)
 • Termometre (valgfritt)
 • Kluter eller papirhåndklær
 • Arbeidsark 2 (2 sider)
 • Materiell for å lage plakater, eller programvare for å lage videoer eller presentasjoner.
 • Nettressursen Climate from Space: Historien om planetariske varmepumper (valgfritt)
Aktivitet 3: Golfstrømmen 
I denne aktiviteten bruker elevene webapplikasjonen Climate from Space til å se på havoverflatetemperaturer langs Golfstrømmens bane og nedlastede data for å sammenligne mønstre og trender i Golfstrømmen med mønstre og trender andre steder i Nord-Atlanteren. Deretter undersøker og forklarer de sammenhengen mellom havoverflatetemperaturen og en annen klimavariabel ved hjelp av kunnskapen de har tilegnet seg under arbeidet med emnet. 

Visste du det?

Før satellittenes tid kunne temperaturen i havet bare måles ved hjelp av termometre som var festet til land, senket ned fra skip eller festet til bøyer eller undervannsfarkoster. Det betydde selvsagt at målingene var ujevne, og at det fantes kontinuerlige registreringer for svært få steder. Termiske kameraer på satellitter kan registrere overflatetemperaturen i havet over hele verden med jevne mellomrom. En satellitt i geostasjonær bane kan se hver del av havet på en bestemt halvkule omtrent hvert femtende minutt, mens en satellitt i polær bane, nærmere jorden, kan se flere detaljer og dekke hele planeten, men bare måle temperaturen på et bestemt sted omtrent hver tiende dag.

Spektral oppløsning

Jordobservasjonssatellitter er planetens voktere. Takket være fjernmålingsteknologi og daglig datainnsamling kan forskere bedre overvåke verdenshavene og det stigende havnivået fra verdensrommet. ESAs seniorrådgiver...

Bidra til å forvalte vann

Oppdag hvordan satellitter kan bidra til å samle inn informasjon om vannressurser over store områder.

Fargesyn

Oppdag hvordan satellitter som Copernicus Sentinel-2 gir et nytt perspektiv på jordens landområder og vegetasjon.