Karbonets kretsløp

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om karbonsyklusen og bruke den til å identifisere tiltak på individ- og samfunnsnivå for å redusere mengden karbon som slippes ut i atmosfæren. En praktisk aktivitet med husholdningsmaterialer tar for seg virkningen av havforsuring, slik at elevene kan utforme et mer presist eksperiment som de kan utføre i et laboratorium. I den siste aktiviteten bruker elevene reelle klimadata i webapplikasjonen Climate from Space til å undersøke et spørsmål om en del av karbonsyklusen. 

Emne Naturvitenskap, kjemi, biologi, geovitenskap, geografi

Læringsmål
 • Lær å lage et diagram som viser karbonsyklusen, inkludert raske og langsomme komponenter.
 • Bruk karbonsyklusen til å identifisere tiltak for å redusere menneskeskapte klimaendringer.
 • Strukturere en vitenskapelig forklaring på hvorfor det er sannsynlig at et slikt tiltak vil ha en effekt.
 • Ha empati for andres synspunkter
 • Beskriv effekten av økt surhetsgrad i havet på marine organismer.
 • Evaluere eksperimentelle teknikker og estimater, og utvide eksisterende metoder for å finne ytterligere informasjon.
 • Bruk webapplikasjonen Climate from Space til å undersøke et spørsmål knyttet til karbonets kretsløp.
 • Velg ut nøkkelinformasjon for å informere andre
Aldersgruppe
11- 14 år gammel
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Karbonets kretsløp
I denne aktiviteten skal elevene utvikle en forståelse av karbonsyklusen, hvordan menneskelige aktiviteter forstyrrer den, og hvordan vi kan identifisere tiltak for å redusere klimaendringene. Oppgavene støtter elevene i lese- og skriveferdighetene å lese for å forstå og skrive for å informere og overbevise, i tillegg til å oppmuntre dem til å tenke kritisk om kunnskapen sin og bruke empati for å vurdere et annet synspunkt. Noen eller alle oppgavene på arbeidsarket kan gis som hjemmelekse: Beskrivelsen nedenfor gir forslag til hvordan det kan brukes i klasserommet, supplert med en tilleggsaktivitet. 
Aktivitet 2: Sure hav
I denne aktiviteten får elevene se effekten av havforsuring gjennom praktiske aktiviteter. De skal relatere havforsuring til den kjemiske reaksjonen som oppstår, og vurdere hvordan de kan finne ut mer ved hjelp av det samme enkle utstyret. Bruken av hverdagsmateriell gjør aktivitetene egnet for hjemme- eller fjernundervisning. 
Utstyr
 • Arbeidsark 2 (3 sider)
 • 3 glass eller begerglass per gruppe
 • 2 flasker eller mindre glass per gruppe
 • Destillert eddik - nok til å fylle det store glasset eller begeret til halvparten og til å fylle begge flaskene eller de mindre glassene.
 • Sitron- eller limesaft - til halvparten av et glass
 • 4 eggeskall per gruppe
 • 2 ballonger per gruppe
 • Øyevern
 • Kluter eller papirhåndklær
 • Pincett eller tang
Aktivitet 3: Sporing av karbon fra verdensrommet 
I denne aktiviteten skal elevene bruke webapplikasjonen Climate from Space til å undersøke et spørsmål om en del av karbonsyklusen og forberede en presentasjon for å forklare funnene sine for andre. Aktiviteten kan gjennomføres individuelt, i par eller i små grupper. Hvis elevene jobber sammen og/eller ikke er kjent med webapplikasjonen, kan det være nyttig å gjøre i hvert fall den første delen av øvelsen i klassen, selv om aktiviteten egner seg for selvstendig læring.

Visste du det?

Menneskelig aktivitet bidrar til global oppvarming ved å øke mengden karbondioksid (CO2) i atmosfæren og forsterke drivhuseffekten. Forskere advarer om at det vil få mange negative konsekvenser for mennesker, økonomi og natur hvis dette fortsetter. Mange har derfor begynt å gjøre endringer for å redusere karbonavtrykket sitt. Det kan være at de unngår å fly, bruker bilen mindre, tenker over hvordan maten de spiser påvirker miljøet, eller unngår produkter som er produsert ved å ødelegge regnskog. 

Kraften i jordobservasjon

Vi er alle nært knyttet til jorden - fra trærne som gir oss oksygen, til de naturlige kildene som former landskapet vårt. ESAs jordobservasjonsprogram er i front når det gjelder å overvåke...

Fargesyn

Oppdag hvordan satellitter som Copernicus Sentinel-2 gir et nytt perspektiv på jordens landområder og vegetasjon.

Sentinel-3 for havene

Oppdag hvordan Copernicus Sentinel-3 hjelper forskere med å forstå planetens generelle helse.

Havutsikt

Is og snø kan være et hett tema når vi snakker om klima. Polarområdene er svært sårbare og kan fortelle oss mye om hvordan jordens klima endrer seg. Andrew Shepherd fra University of...