Ofte stilte spørsmål

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, kan du ta kontakt med climate.detectives@esa.int

Climate Detectives er et skoleprosjekt i regi av ESA for elever opp til 19 år. Elevgrupper identifiserer og undersøker et reelt lokalt miljø- og klimaproblem ved å bruke og analysere data fra bakkemålinger og/eller data fra jordobservasjonssatellitter. Etter å ha kommet frem til en konklusjon bestemmer elevene seg for hva de vil gjøre for å "gjøre en forskjell" og bidra til å øke bevisstheten om problemet og redusere det. Til slutt deler alle deltakerlagene forskningsresultatene sine på Climate Detectives-plattformen.

Fra og med 2023-2024 har Climate Detectives en ny kategori for yngre elever - Climate Detectives kids. Ved å delta i det ikke-konkurransebaserte prosjektet Climate Detectives kids vil unge elever (-12 år) lære om jordas vitenskap og miljø gjennom utvalgte læringsressurser og praktiske aktiviteter, samt forstå viktigheten av å respektere miljøet vårt. Lærerne kan velge opptil tre utvalgte læringsressurser og aktiviteter for å jobbe med ulike emner innen geovitenskap. Når elevene er ferdige med en aktivitet, kan de samle bevis for oppdagelsene sine og få merker for hver aktivitet og et virtuelt sertifikat som en anerkjennelse av detektivarbeidet de har gjort for å forstå og beskytte planeten vår. De innsamlede bevisene vises i et virtuelt galleri.

Klimadetektiver

Climate Detectives-prosjektet består av tre faser, som ikke lenger er fokusert på et bestemt tidsrom.

  • Fase 1- Identifiser et klimaproblem og send inn en undersøkelsesplan fra 22. september.
  • Fase 2- Undersøke klimaproblemet
  • Fase 3- Del resultater og gjør en forskjell, frem til 25. april 2024

Lagene har opptil 8 måneder på seg til å fullføre sine Climate Detectives-prosjekter. Konkurransen åpner 22. september 2023 og skal være avsluttet kort tid før det avsluttende online-arrangementet i juni 2024.

Klimadetektiver for barn

Prosjektet er åpen fra 22. september til 25. april. Lagene kan sende inn alle aktivitetene på én gang eller på forskjellige tidspunkter.

Klimadetektiver 

For å bli med i Climate Detectives Advanced-kategorien må du være en del av et team (fra 2 elever til hele klassen) og ha en lærer eller pedagog i ryggen. Hvis det finnes en nasjonal arrangør i landet ditt, må du søke om å delta i prosjektet gjennom denne. Sjekk om det finnes et prosjekt i ditt land. her og finn ut om du må sende inn en utredningsplan eller om du kan få tilbakemelding på den fra nasjonale eksperter. 

Hvis det ikke finnes noen nasjonal arrangør, må lagene søke om deltakelse i prosjektet gjennom ESAs utdanningskontor. Det er ikke obligatorisk å sende inn undersøkelsesplanene. Lagene bør lese nøye gjennom Kvalifikasjonskriterier av prosjektet før du blir med i det.

 

Klimadetektiver for barn 

For å bli med i Klimadetektivene kan du søke om å delta i prosjektet via ESAs utdanningskontor. For å få et merke er det obligatorisk å sende inn dokumentasjon på minst én gjennomført aktivitet. Lagene bør lese nøye gjennom Kvalifikasjonskriterier av prosjektet før du blir med i det.

Ja, både i Climate Detectives og Climate Detectives Kids kan en lærer melde på maksimalt tre elevteam til Climate Detectives og Climate Detectives Kids-versjonen. 

Klimadetektiver

Deltakelse er åpen for lag bestående av skoleelever opp til og med 19 år. For Climate Detectives må elevene komme fra en skole i et av ESAs medlemsland, Canada, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia og Slovenia. ESA aksepterer også påmeldinger fra grunnskoler eller videregående skoler utenfor Europa og Canada hvis disse skolene er offisielt godkjent og/eller sertifisert av de offisielle utdanningsmyndighetene i en av ESAs medlemsstater, Canada, Latvia, Litauen, Malta, Slovakia og Slovenia (for eksempel en fransk skole utenfor Europa som er offisielt godkjent av det franske utdanningsdepartementet eller en delegert myndighet).

Klimadetektiver for barn

For å bli med i Climate Detectives Kids-prosjektet oppfordres elevene til å jobbe sammen med minst én annen person eller hele klassen. Hvert team må støttes av en teamleder (lærer, mentor, pedagog eller forelder). Familielag er velkomne. Det er ikke noe minimums- eller maksimumsantall lagmedlemmer som kreves for å delta. Minst 50% av teammedlemmene må ha en nasjonalitet fra en ESA medlemsstat. I tillegg til de 22 medlemslandene er også Canada, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia, basert på sine avtaler med ESA, kvalifisert til å delta fullt ut i programmene til ESAs utdanningskontor. Innenfor rammen av den gjeldende samarbeidsavtalen mellom ESA og Malta kan også team fra Malta delta i Climate Detectives-prosjektet. 

Klimadetektiver 

Lag fra et land med en nasjonal arrangør kan sende inn undersøkelsesplanen (fase 1) på sitt eget språk. Om de må sende inn en undersøkelsesplan, avhenger av den nasjonale arrangøren. Lagene må sende inn sine endelige prosjekter (fase 3) på engelsk via Climate Detectives-plattformen. Hvis det ikke finnes noen nasjonal arrangør, må lagene søke om prosjektet gjennom ESAs utdanningskontor. Både undersøkelsesplanen (ikke obligatorisk å sende inn) og sluttprosjektet må sendes inn på engelsk.

 

Klimadetektiver for barn 

For å bevise at du er med i Climate Detectives Kids-prosjektet, kan du laste opp ulike typer dokumentasjon, f.eks. tegninger, plakater osv. Språket kan derfor velges fritt. 

Klimadetektiver

Ja, prosjektet må inneholde bruk av data (fra jordobservasjonssatellitter ELLER bakkemålinger), og oppgavene må vise sammenhengen med miljø eller klima. For å få ideer til hvordan du får tilgang til satellittdata, ta en titt på her.

Klimadetektiver 

Ja. Alle lag som deler sine endelige prosjekter på Climate Detectives-plattformen, vil motta et deltakerbevis per e-post for sitt Climate Detectives-arbeid i den avanserte kategorien.  

 

Klimadetektiver for barn

For hver aktivitet som sendes inn av lagene i Climate Detectives Kids, vil lagene motta et merke. Etter å ha sendt inn bevis for tre gjennomførte aktiviteter, vil lagene motta et sertifikat. 

Hvis du støter på problemer eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte ESAs utdanningsteam ved å skrive en e-post til climate.detectives@esa.int . Når det er aktuelt, bør lagene først kontakte sin nasjonale arrangør.