Climate Detectives-prosjekter 2021-2022


Temaer  Flom og tørke

  Italia
  Flora og fauna

  Spania
  Luftforurensning

  Portugal
  Luftforurensning

  SPANIA
  Klimaendringer

  Spania
  Flora og fauna

  Spania
  Avskoging

  Spania
  Flom og tørke

  Spania
  Global oppvarming

  Spania
  Flora og fauna

  Spania
  Flora og fauna

  Romania
  Klimaendringer

  Nederland
  Hav

  Romania
  Luftforurensning

  Storbritannia
  Flom og tørke
  LPS CD-skolepris

  Hellas
  Elver og innsjøer
  LPS CD-skolepris

  Belgia
  Flom og tørke
  LPS CD-skolepris

  Spania
  Skogbranner

  Nederland
  Klimaendringer

  Spania
  Klimaendringer

  Spania
  Flora og fauna

  Spania
  Klimaendringer

  Italia
  Klimaendringer

  Tunisia
  Klimaendringer

  Tunisia
  Elver og innsjøer

  Spania
  Global oppvarming

  Spania
  Skogbranner

  Hellas
  Luftforurensning

  Spania
  Avskoging
  LPS CD-skolepris

  Spania
  Klimaendringer

  Spania
  Klimaendringer

  Spania
  Klimaendringer

  Tsjekkia
  Elver og innsjøer

  Spania
  Klimaendringer

  Polen
  Avskoging

  Spania
  Skogbranner

  Spania
  Klimaendringer

  Hellas
  Klimaendringer

  Portugal
  Global oppvarming

  Irland
  Værmålinger

  Hellas
  Avfall

  Espanya
  Hav

  Guadeloupe
  Luftforurensning

  Portugal
  Avfall

  Portugal
  Hav

  Portugal
  Ekstremvær

  Italia
  Klimaendringer

  Hellas
  Klimaendringer

  Romania
  Luftforurensning

  Polen
  Avskoging

  Portugal
  Avfall

  Portugal
  Klimaendringer

  Spania
  Avfall

  Spania
  Byer

  Østerrike
  Klimaendringer

  Italia
  Global oppvarming

  Italia
  Klimaendringer

  Sverige
  Klimaendringer

  Spania
  Landbruk

  Italia