Koloběh vody

Stručný popis

V této sadě šesti aktivit se žáci seznámí s koloběhem vody a zejména s tím, jak voda v půdě přispívá k tomuto koloběhu a jak reaguje na jeho změny. Sada praktických činností umožní studentům blíže se seznámit s procesy vypařování a kondenzace z volné vody a vody v půdě. Pomocí reálných satelitních dat studenti zkoumají změny vlhkosti půdy na celém světě v posledních letech.

Předmět Geografie, Věda, Věda o Zemi

Cíle učení
 • Popište, jak se mění stav vody v kontextu koloběhu vody.
 • Použijte znalosti o koloběhu vody a navrhněte, jak by se mohl změnit v důsledku globálního oteplování.
 • Vyhodnotit a provést experimentální postup
 • Zaznamenávání podrobných pozorování
 • Rozpoznat úlohu půdy a rostlin v koloběhu vody.  
 • Uveďte výsledky experimentu do souvislosti s úlohou půdy v koloběhu vody.
 • Použití webové aplikace Climate from Space a reálných satelitních dat
 • integrovat informace z různých zdrojů a předložit stručné shrnutí nezávislého výzkumu.
Věkové rozmezí
8 - 11 let
Čas
přibližně 45 minut na jednu aktivitu
Zdroj je k dispozici v:

Aktivita 1: Koloběh vody dnes a zítra

V této aktivitě se žáci naučí vytvořit schéma koloběhu vody na základě čtenářského úkolu. Příběh o sněhové vločce Stephanovi ilustruje koloběh vody a s ním spojené změny stavu. Žáci se zamýšlejí nad významem vody pro život a zkoumají myšlenky o možném dopadu klimatických změn na tento koloběh. Zkušení čtenáři by si mohli příběh přečíst samostatně v rámci přípravy na hodinu.
Aktivita 2: Zkoumání vypařování
Jedná se o první ze tří navazujících praktických činností, které lze použít, jak je uvedeno zde, k prozkoumání klíčových procesů v koloběhu vody. V této aktivitě budou žáci sledovat odpařování vody po určitou dobu a vyhodnotí sílu svých závěrů, přičemž v experimentu zváží alternativní vysvětlení. 
Vybavení
 • Tři hrnky nebo malé tácky či misky pro každou skupinu. 
 • Tři samolepicí štítky nebo fix
 • Voda
 • Pravítka - nejlépe s nulou na okraji
 • Ručníky na mokré ruce a na případné rozlité tekutiny.
 • Kopie pracovního listu 2 pro studenty (2 strany) pro každého studenta.
 • Grafický papír (nepovinné)
Aktivita 3: Zkoumání kondenzace
V této aktivitě, jedné ze tří navazujících praktických činností, budou žáci shromažďovat pozorování něčeho, o čem již pravděpodobně vědí, ale podrobněji se tím nezabývali. Důraz v této aktivitě je kladen na podrobné a pečlivé pozorování kondenzace a na vytvoření souvislosti s koloběhem vody. 
Vybavení
 • Průhledná láhev nebo sklenice s těsně přiléhajícím víčkem pro každou skupinu.
 • Samolepicí štítek nebo popisovač
 • Potravinářské barvivo nebo inkoust
 • Džbán nebo kádinka pro každou skupinu
 • trychtýř pro každou skupinu (není nezbytný, ale snižuje rozstřikování).
 • Ručníky na mokré ruce a na případné rozlité tekutiny.
 • Pracovní list pro studenty 3 - jedna kopie pro každého studenta 
 • Fotoaparát (např. chytrý telefon) pro každou skupinu
 • prezentační software, software pro zpracování obrázků a/nebo textů, se kterým jsou studenti obeznámeni (pokud používají fotoaparáty).
Aktivita 4: Rostliny, půda a koloběh vody 
V této aktivitě, jedné ze tří navazujících praktických činností, se žáci seznámí s úlohou, kterou rostliny hrají při přesunu vody z půdy do atmosféry, a s těmito procesy v koloběhu vody. Žáci se dozvědí, že půda zadržuje vodu, a vysvětlí, jak se rostliny na tomto koloběhu podílejí. 
Vybavení
 • Dva stejné květináče nebo papírové kelímky pro každou skupinu, jeden s rostlinou a jeden jen se zeminou.
 • Samolepicí štítky nebo fix
 • Dva průhledné plastové sáčky pro každou skupinu
 • Elastické pásky (v závislosti na použitých sáčcích)
 • Lopatka a kartáč na rozsypaný prach
 • Pracovní list pro studenty 4 - jedna kopie pro každého studenta
Aktivita 5: Voda v půdě
V této aktivitě budou žáci pomocí experimentu měřit, kolik vody pojme půda. Naučí se propojit výsledky pokusu s úlohou půdy v koloběhu vody. 
Vybavení
 • Květináč s otvory na dně naplněnými zeminou pro každou skupinu. 
 • Malý tác nebo mísu, na které se hrnec postaví. 
 • Odměrný válec nebo kelímek, který může měřit 25 cm3 a 50 cm3 pro každou skupinu.
 • Džbán nebo velká kádinka s vodou pro každou skupinu.
 • Časovač nebo stopky pro každou skupinu
 • Kopie pracovního listu 5 pro studenty (2 strany) pro každého studenta. 
 • Prázdné květináče stejné jako květináče naplněné zeminou (volitelné).
 • Ručníky na mokré ruce a na případné rozlité tekutiny.
Aktivita 6: Voda v půdě z vesmíru
V této aktivitě studenti pomocí webové aplikace Climate from Space prozkoumají satelitní měření vlhkosti půdy na celém světě v průběhu času a zamyslí se nad příčinami a důsledky kolísání množství vody v půdě. To jim poslouží jako odrazový můstek pro samostatný výzkum, ať už individuální, nebo skupinový.
Vybavení
 • Přístup k internetu
 • Webová aplikace Climate from Space
 • Pracovní list pro studenty 6 (2 strany)
 • Prezentační software, například PowerPoint (volitelně).
 • Materiály pro výrobu plakátu (nepovinné)

Věděli jste to?

Když Slunce ohřívá Zemi, teplý vlhký vzduch stoupá od povrchu pevniny, oceánů a jiných vodních ploch; vodní pára ve vzduchu kondenzuje a vytváří mraky; když jsou kapičky vody v mraku dostatečně těžké, padají zpět na Zemi jako déšť nebo sníh. Dešťová voda a tající sníh a led mohou stékat zpět do oceánu nebo prosakovat do země. Voda, která se vsákne do země, se může shromažďovat v podzemních vodonosných vrstvách nebo ji mohou přijímat kořeny rostlin, které ji nakonec posílají do půdy.
zpět do vzduchu. Tento koloběh vody má zásadní význam pro udržení života na Zemi a my jsme závislí na sladké vodě, která jím koluje, a to jak pro hygienu a průmysl, tak pro pití a pěstování potravin.

Spektrální rozlišení

Satelity pro pozorování Země jsou strážci naší planety. Díky technologii dálkového průzkumu Země a každodennímu sběru dat mohou vědci z vesmíru lépe monitorovat oceány naší planety a stoupající hladinu moří. Vedoucí poradce ESA...