Climate Detectives Kids website banner_1500x500_v2 (2) (2)

Om Climate Detectives Kids

Climate Detectives kids utfordrer elevene til å gjøre en forskjell ved å engasjere seg i jordens miljø og bidra til å beskytte det.

I dette prosjektet skal elevene gjennomføre aktiviteter med fokus på jordas miljø, samle bevis på oppdagelsene sine og få merker for hver aktivitet!

Jo mer vi vet om planeten vår, jo mer kan vi gjøre for å beskytte den!

Klimadetektiver for barn

1 time per aktivitet

anbefalt for barn opp til 12 år

opp til hele klassen

Ikke konkurransedyktig

Hvordan delta

Velg en av de foreslåtte aktivitetene eller lag din egen, og send inn en beskrivelse og et bilde av prosjektet ditt.

Teams that submit one activity will receive a silver badge. If teams complete two activities, they will receive a gold badge plus a virtual certificate as a recognition of their detective work to understand and protect our home planet.

Besøk det virtuelle galleriet til teamet ditt og del prosjektet ditt med familie og venner! 

Tidslinje

Prosjektet er åpent fra 9. september 2024 til 4. april 2025. Lagene kan sende inn alle aktivitetene samtidig eller i ulike omganger. 

Hvorfor delta

Ved å delta i prosjektet Climate Detectives kids vil unge elever lære om jordens vitenskap og miljø gjennom utvalgte læringsressurser og praktiske aktiviteter, samt forstå viktigheten av å respektere miljøet vårt.

Hvem kan delta

  • Age rekkevidde: Klimadetektivenes aktiviteter for barn anbefales for aldersgruppen 8-12 år, men kan enkelt tilpasses andre aldersgrupper og ferdighetsnivåer.
  • Lag: Det er ikke noe minimums- eller maksimumsantall for å delta, men studentene oppfordres til å jobbe sammen med minst én annen person.
  • Hvert team må støttes av en Teamleder (lærer, mentor, pedagog eller forelder). Familieteam er velkomne.
  • Minst 50% av teammedlemmene må være statsborgere i en av ESAs medlemsstater. I tillegg til de 22 medlemsstatene kan også Canada, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia, basert på sine avtaler med ESA, delta fullt ut i programmene til ESAs utdanningskontor. Innenfor rammen av den gjeldende samarbeidsavtalen mellom ESA og Malta kan team fra Malta også delta i Climate Detectives-prosjektet.

Forslag til aktiviteter

Utforsk Climate Detectives-aktivitetene og lær mer om jordens miljø og hvordan du kan overvåke planeten vår fra verdensrommet. Du kan også utforske ekstra verktøy og ressurser på ditt lands side.

Kategorier
  • Alle
  • Klasseromsressurser (11)
  • Barn (11)

Jorden under lokket - Forståelse av drivhuseffekten

Kort beskrivelse I dette settet med to aktiviteter skal elevene lære om atmosfæren vår og drivhusgassene den består av, og som gjør at jorden er en beboelig planet. Uten dem ville livet slik vi...

Vær vs. klima - Forstå forskjellen mellom vær og klima

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære forskjellen mellom vær og klima. De skal identifisere ulike klimasoner og samle inn egne værdata. De skal analysere og sammenligne daglige...

Vannets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med seks aktiviteter lærer elevene om vannets kretsløp, og spesielt om hvordan vannet i jordsmonnet bidrar til kretsløpet og reagerer på endringer i det. Et sett...

Fra bakken og fra himmelen - Analysere og forstå bilder av planeten Jorden tatt fra verdensrommet

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter blir elevene introdusert til ideen om fjernobservasjon av jorden fra verdensrommet. De blir bedt om å matche fotografier av ulike landskap (fjell, innsjøer, elver, byer,...

Ett år på jorden - Forstå årstidene

Kort beskrivelse Denne ressursen inneholder to aktiviteter som skal fremme og forbedre elevenes kunnskap om årstidene, og fokuserer på den grunnleggende mekanismen bak de ulike årstidene på jorden. Ressursen er delt inn i ulike deler, noe som gjør det mulig for...

Landet er truet - Utsiktene for livet på små øyer

Kort beskrivelse I dette settet med fire aktiviteter vil elevene lære om årsakene til og de potensielle konsekvensene av havnivåstigningen, samtidig som de utvikler grunnleggende naturfaglige ferdigheter. Aktivitetene introduserer konteksten ved hjelp av en casestudie...

Lysets magi - Bruk av spektroskop og fargehjul for å studere lysets egenskaper

Kort beskrivelse I dette settet med åtte aktiviteter jobber elevene individuelt eller i grupper med å bygge et spektroskop som kan brukes til å se på lyskilder, for eksempel solen, lysdioder og en skjerm....