Vannets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med seks aktiviteter lærer elevene om vannets kretsløp, og spesielt hvordan vannet i jorda bidrar til kretsløpet og reagerer på endringer i det. Et sett med praktiske aktiviteter gir elevene mulighet til å se nærmere på fordampning og kondensering fra fritt vann og [...].