Planetariske varmepumper

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan havsirkulasjonen påvirker klimaet. I den innledende aktiviteten utfører de beregninger for å sammenligne den relative effekten av global oppvarming på atmosfæren og havene. I en praktisk aktivitet med lett tilgjengelig utstyr får elevene se hvordan vann i forskjellige [...].

Biologisk mangfold og tap av leveområder

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter starter elevene med en leseoppgave som introduserer ordforråd og ideer som er viktige for å vurdere forholdet mellom klimaendringer og økosystemer. En feltundersøkelse av et lokalt område, som kan utføres ved hjelp av hjemmelaget utstyr, utvides til å omfatte en måling av biologisk mangfold [...].

Urbane hotspots

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan det bygde miljøet fører til den urbane varmeøyeffekten, og hvordan jordobservasjon kan brukes til å overvåke denne effekten og støtte forsøk på å redusere den. I den første aktiviteten utforsker elevene visuelle temperaturdata for en by og bruker dem til å [...].

Å ta pulsen på planeten - videregående opplæring

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter vil elevene lære om hvordan data samles inn av sensorer og hvordan satellittens bane påvirker detaljene som kan innhentes. En tekstbasert aktivitet introduserer konseptet fjernmåling og ser på hvordan sensorer og satellitter i ulike baner kan kombineres for å [...].

Ta pulsen på planeten

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan ulike typer elektromagnetisk stråling brukes til å observere hvordan planeten vår endrer seg. I den første aktiviteten gjennomgås de ulike områdene i det elektromagnetiske spekteret og hvordan de brukes i jordobservasjon. I den andre aktiviteten lærer elevene om falske fargebilder og [...].

Karbonets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om karbonsyklusen og bruke den til å identifisere tiltak på individ- og samfunnsnivå for å redusere mengden karbon som slippes ut i atmosfæren. En praktisk aktivitet med husholdningsmaterialer tar for seg virkningen av havforsuring, slik at elevene kan utforme en [...]]

En passasje åpner seg - Arktisk havis og klimaendringer

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter vil elevene oppdage den viktige rollen arktisk havis spiller i jordens klimasystem. Aktivitetene tar utgangspunkt i Nordvestpassasjen. Den første aktiviteten er en matematisk undersøkelse av havisens smeltehastighet for å illustrere hva som menes med arktisk forsterkning. A [...]

Landet er truet - Utsiktene for livet på små øyer

Kort beskrivelse I dette settet med fire aktiviteter skal elevene lære om årsakene til og mulige konsekvenser av havnivåstigning, samtidig som de utvikler grunnleggende naturvitenskapelige ferdigheter. Aktivitetene introduserer konteksten ved hjelp av en casestudie, og elevene utvikler ferdigheter i instruksjonsskriving. Praktiske aktiviteter som utforsker to av de viktigste bidragsyterne til havnivåstigningen, gir muligheter [...].

Vannets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med seks aktiviteter lærer elevene om vannets kretsløp, og spesielt hvordan vannet i jorda bidrar til kretsløpet og reagerer på endringer i det. Et sett med praktiske aktiviteter gir elevene mulighet til å se nærmere på fordampning og kondensering fra fritt vann og [...].

Er ozon bra eller dårlig? -Oppdagelsen av ozonhullet i Antarktis

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om ozon og de gode og dårlige effektene det har på livet på jorden. Den første aktiviteten gir en oversikt over disse effektene, beskriver hvordan ozon måles og introduserer historien om ozonhullet i Antarktis. Deretter følger en praktisk aktivitet [...].