Er ozon bra eller dårlig? -Oppdagelsen av ozonhullet i Antarktis

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om ozon og de gode og dårlige effektene det har på livet på jorden. Den første aktiviteten gir en oversikt over disse effektene, beskriver hvordan ozon måles og introduserer historien om ozonhullet i Antarktis. Deretter følger en praktisk aktivitet som undersøker effekten av solkrem. I den siste aktiviteten bruker elevene ekte satellittdata til å undersøke hvordan ozonkonsentrasjonen har variert over hele verden de siste par tiårene.

Emne Geografi, naturvitenskap, geovitenskap

Læringsmål
 • Oppsummere effekten av ozon i ulike deler av atmosfæren på livet på jorden.
 • Skissere historien om ozonhullet i Antarktis, inkludert satellittobservasjonenes rolle i overvåkingen av ozonhullets gjenoppretting.
 • Relatere delene i en eksperimentell modell til den virkelige situasjonen den representerer.
 • Evaluere effektiviteten av en eksperimentell metode
 • Gjennomføre en praktisk aktivitet ved å følge instruksjoner og registrere resultatene systematisk.
 • Bruk webapplikasjonen Climate from Space til å utforske endringer i de globale ozonkonsentrasjonene.
 • Velge ut nøkkelinformasjon fra en rekke kilder for å presentere et kortfattet sammendrag av selvstendig forskning.
Aldersgruppe
8 - 11 år
Tid
ca. 60 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Hvorfor er ozon viktig? betydning?
I denne aktiviteten skal elevene bli kjent med ozon som en usynlig gass som beskytter livet på jorden hvis den befinner seg høyt oppe på himmelen, men som er helseskadelig når den er nær jordoverflaten. Læreren leser en historie som introduserer denne informasjonen. Fortellingen beskriver også ozonhullet i Antarktis og satellittobservasjonenes rolle i overvåkingen av ozonhullet. Sikre lesere kan lese historien selv, kanskje som en forberedelse til timen. I klasserommet kan læreren bruke materiale fra den beslektede fortellingen Climate from Space som supplement til teksten.
Aktivitet 2: Hvor god er solkremen min?
I denne aktiviteten skal elevene gjøre egne observasjoner ved å undersøke hvilken beskyttelse solkrem gir mot skadelig ultrafiolett stråling i et eksperiment. I den praktiske aktiviteten brukes UV-sensitive perler for å undersøke den beskyttende effekten av ulike typer solkrem. Elevene lærer å relatere deler av en eksperimentell modell til den virkelige situasjonen den representerer, og å evaluere effektiviteten av en eksperimentell metode.

 

Utstyr
 • 5-6 UV-sensitive perler per gruppe, helst lilla eller mørkrosa (samme farge innad i en gruppe).
 • Petriskål eller en annen flat, åpen beholder per gruppe
 • UV-lampe (valgfritt for hver gruppe)
 • Fargeblyanter (samme farge som perlene), én til hver elev
 • Et utvalg av solkremer med ulike beskyttelsesfaktorer 
 • Vannbegerglass - ett per gruppe
 • Sharpie eller en annen fin permanent tusj
 • Snor og klistrelapper (valgfritt)
 • Håndklær
 • Et eksemplar av Arbeidsark 2 (2 sider) til hver elev.
Aktivitet 3: Ozonhullet
I denne aktiviteten skal elevene bruke webapplikasjonen Climate from Space til å utforske satellittmålinger av ozon over hele kloden over tid og undersøke endringer i ozonhullet i Antarktis de siste to tiårene. Elevene skal velge ut nøkkelinformasjon fra en rekke kilder for å presentere et kortfattet sammendrag av sin egen forskning. 
Utstyr
 • Internett-tilgang
 • Webapplikasjonen Climate from Space
 • Arbeidsark 3 for elever
 • Informasjonsark 3 i farger (kan være ett per elevpar)
 • Presentasjonsprogramvare som PowerPoint

Visste du det?

- Bakkenært ozon er den viktigste komponenten i smog, som dannes ved kjemiske reaksjoner mellom forurensende stoffer og gasser i luften.


- I 1920 var Gordon Dobson, en forsker fra University of Oxford, den første som bygde et instrument for å måle ozonkonsentrasjonen fra bakken.


- Mange jordobservasjonssatellitter befinner seg i slike baner at de ikke kan foreta målinger direkte over Nord- eller Sydpolen - selv om de kan "se" alle andre steder på jorden.

Endring i arealbruk

Satellittbilder gjør det mulig å dokumentere endringer i arealbruk svært nøyaktig. Se hvordan satellitter gir informasjon om arealbruk på global skala. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Kit om klimaendringer

Utforsk ESAs interaktive Climate Change Kit Climate Change from Space Kit er en interaktiv PDF som tar leseren gjennom...