Lysets magi - Bruk av spektroskop og fargehjul for å studere lysets egenskaper

Kort beskrivelse I dette settet med åtte aktiviteter jobber elevene individuelt eller i grupper med å bygge et spektroskop som kan brukes til å se på lyskilder, for eksempel solen, lysdioder og en skjerm. Ved å gjøre dette vil de forstå at hvitt lys kan brytes ned i mange forskjellige farger, og at komplekse [...].

Jorden under lokket - Forståelse av drivhuseffekten

Kort beskrivelse I dette settet med to aktiviteter skal elevene lære om atmosfæren vår og drivhusgassene den består av, som gjør at jorden er en beboelig planet. Uten drivhusgassene ville livet slik vi kjenner det, ikke eksistert. Dessverre er det slik at økningen i menneskeskapte drivhusgasser endrer den "normale" mengden av disse gassene [...].

Nesen høyt oppe på himmelen - observasjon og måling av værforhold

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære hvordan sanser og instrumenter kan brukes til å beskrive og måle værforhold. Som en innledende aktivitet skal elevene analysere lokale ordtak knyttet til været. Deretter skal de bruke sansene sine til å gjøre værobservasjoner og lære å beskrive [...].

Ett år på jorden - Forstå årstidene

Kort beskrivelse Denne ressursen inneholder to aktiviteter som fremmer og forbedrer elevenes kunnskap om årstider, og fokuserer på de grunnleggende mekanismene bak de ulike årstidene på jorden. Ressursen er delt inn i ulike deler, noe som muliggjør en gradvis tilegnelse av temaet og innholdet. Utgangspunktet er en generell diskusjon om årstider med utgangspunkt i [...].

Isen smelter - Hvordan kan vi undersøke effekten av smeltende is?

Kort beskrivelse I dette settet med fire aktiviteter skal elevene utforske konsekvensene av global oppvarming og smeltende is på jorden. De skal lære seg forskjellen mellom landis og havis, og undersøke hvilke effekter smelting av disse har. Deretter skal de utforme sitt eget eksperiment for å undersøke hvordan smeltende is endrer [...].

Astrofarmer

Kort beskrivelse:I dette settet med seks aktiviteter skal elevene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til dyrking av planter i verdensrommet. Elevene lærer at planter trenger luft, lys, vann, næringsstoffer og en stabil temperatur for å vokse. Elevene skal observere hva som skjer med plantene når de varierer noen av disse faktorene. Disse [...]