Planetarne toplotne črpalke

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti se bodo učenci naučili, kako kroženje oceanov vpliva na podnebje. V uvodni dejavnosti izvedejo izračune za primerjavo relativnega vpliva globalnega segrevanja na ozračje in oceane. Pri praktični dejavnosti, pri kateri se uporablja oprema, ki je na voljo, lahko učenci vidijo, kako se voda z različnim [...]

Biotska raznovrstnost in izguba habitatov

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci začeli z bralno nalogo, ki uvaja besedišče in ideje, ki so ključnega pomena pri obravnavi odnosa med podnebnimi spremembami in ekosistemi. Terenska raziskava lokalnega območja, ki jo je mogoče izvesti z domačo opremo, je razširjena na merjenje biotske raznovrstnosti in vključuje [...]

Vroče točke v mestih

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti se bodo učenci naučili, kako grajeno okolje povzroča učinek mestnega toplotnega otoka in kako lahko z opazovanjem Zemlje spremljamo ta učinek ter podpremo poskuse njegovega zmanjšanja. Pri prvi dejavnosti učenci raziskujejo vizualne podatke o temperaturi v mestu in jih uporabijo za prikaz [...]

Merjenje utripa planeta - višja srednja šola

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci spoznali, kako senzorji zbirajo podatke in kako orbita satelita vpliva na podrobnosti, ki jih je mogoče pridobiti. Dejavnost, ki temelji na besedilu, uvaja koncept daljinskega zaznavanja in preučuje, kako je mogoče senzorje in satelite v različnih orbitah prilagoditi za pridobivanje podatkov, ki so [...]

Merjenje utripa planeta

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti se bodo učenci naučili, kako se različne vrste elektromagnetnega sevanja uporabljajo za opazovanje spreminjanja našega planeta. Pri prvi dejavnosti pregledajo področja elektromagnetnega spektra in opišejo, kako se uporabljajo pri opazovanju Zemlje. V drugi dejavnosti učenci spoznajo lažne barvne slike in se naučijo, kako [...]

Ogljikov cikel

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci spoznali kroženje ogljika in ga uporabili za opredelitev ukrepov na ravni posameznika in skupnosti za zmanjšanje količine ogljika, ki se sprošča v ozračje. Pri praktični dejavnosti z uporabo gospodinjskih materialov je obravnavan vpliv zakisljevanja oceanov, pri čemer lahko učenci oblikujejo [...]

Odprt prehod - Arktični morski led in podnebne spremembe

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci spoznali pomembno vlogo, ki jo ima arktični morski led v podnebnem sistemu Zemlje. Dejavnosti so umeščene v kontekst severozahodnega prehoda. Prva dejavnost je matematična raziskava hitrosti taljenja morskega ledu, ki ponazarja, kaj pomeni arktična amplifikacija. A [...]

Ogrožena država - možnosti za življenje na majhnih otokih

Kratek opis V tem sklopu štirih dejavnosti bodo učenci spoznavali vzroke in morebitne posledice dviga morske gladine ter hkrati razvijali temeljne znanstvene spretnosti. Dejavnosti uvajajo kontekst s študijo primera, učenci pa bodo razvijali veščine pisanja navodil. Praktične dejavnosti, ki raziskujejo dva glavna dejavnika, ki prispevata k dvigu morske gladine, dajejo priložnost, da učenci [...]

Vodni krog

Kratek opis V tem sklopu šestih dejavnosti bodo učenci spoznali kroženje vode in zlasti, kako voda v tleh prispeva k kroženju in se odziva na spremembe v njem. Sklop praktičnih dejavnosti učencem omogoča, da si podrobneje ogledajo procese izhlapevanja in kondenzacije iz proste vode in [...]

Je ozon dober ali slab? -Odkritje ozonske luknje na Antarktiki

Kratek opis V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci spoznali ozon in njegove dobre in slabe vplive na življenje na Zemlji. Prva dejavnost vsebuje pregled teh vplivov, opisuje, kako se meri ozon, in predstavlja zgodbo o ozonski luknji na Antarktiki. Sledi praktična dejavnost, v kateri je [...]