Landet er truet - Utsiktene for livet på små øyer

Kort beskrivelse

I dette settet med fire aktiviteter lærer elevene om årsakene til og de potensielle konsekvensene av havnivåstigning, samtidig som de utvikler grunnleggende naturvitenskapelige ferdigheter. Aktivitetene introduserer konteksten ved hjelp av en casestudie, og elevene utvikler ferdigheter i instruksjonsskriving. Praktiske aktiviteter som utforsker to av de viktigste årsakene til havnivåstigningen, gir elevene mulighet til å diskutere hvordan modeller brukes i naturfag. Elevene skal bruke ekte satellittdata til å utforske havets overflatetemperatur, endringer i gjennomsnittlig havnivå og sammenhengen mellom dem.

Emne Geografi, naturvitenskap, geovitenskap

Læringsmål
 • Liste over noen av måtene den globale oppvarmingen fører til havnivåstigning på
 • Lag et sett med instruksjoner som andre kan bruke til å utføre et eksperiment.
 • Relatere de ulike delene av en eksperimentell modell til den virkelige verden.
 • Analysere bilder for å få data om issmelting.
 • Forklar hvorfor dette skjer ved hjelp av ideer om partikler.
 • Identifisere noen problemer som havnivåstigningen kan forårsake
 • Bruk webapplikasjonen Climate from Space til å utforske og sammenligne havets overflatetemperatur og endringer i havnivået.
 • Forklare forholdet mellom variabler ved hjelp av vitenskapelig kunnskap
Aldersgruppe
8 - 11 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Land som er truet
I denne aktiviteten skal elevene lytte til historien om to barn på Kiribati for å få en innføring i hvorfor havnivået stiger globalt. Sikre lesere kan lese historien selv, kanskje som en forberedelse til timen. I klasserommet kan du bruke materiale fra den relaterte historien Climate from Space som supplement til teksten. Historien beskriver eksperimenter som karakterene utfører. Ved å omskrive beskrivelsene til instruksjoner får du mulighet til å utvikle lese- og skriveferdigheter knyttet til naturvitenskap og styrke noen aspekter ved den vitenskapelige metoden.
Aktivitet 2: Smeltende is 
I denne aktiviteten skal elevene følge med på hvordan isen smelter. Det gir dem en mulighet til å gjøre nøyaktige observasjoner, som kan omfatte skalategning og/eller bruk av kvadratisk papir for å måle uregelmessige områder. De kan bruke en smarttelefon til å modellere en satellitt som gjør observasjoner fra bane rundt jorda, eller du kan gjøre dette som en parallell demonstrasjon.
Utstyr
 • En tallerken med kant, eller et lite brett eller en skål til hver gruppe.
 • Tre eller fire knapper eller tellere i forskjellige farger for hver gruppe.
 • Lekedeig for å feste markørene på plass
 • En isbit eller isklump til hver gruppe
 • Klokke i klasserommet
 • Et eksemplar av Arbeidsark 2 til hver elev.
 • Smarttelefon eller nettbrett (valgfritt)
 • En stabel med bøker eller en trekloss som støtte for telefonen hvis den brukes.
 • Kvadrat og/eller millimeterpapir (valgfritt)
 • Acetatark med rutenett (valgfritt hvis du bruker kamera)
 • Tilgang til presentasjons-, bilde- og/eller tekstbehandlingsprogramvare (valgfritt, hvis du bruker kamera)
 • Håndklær 
Aktivitet 3: Oppvarming av vann
I denne aktiviteten skal elevene utføre et eksperiment som illustrerer termisk utvidelse av vann. At dette er en viktig årsak til havstigning, nevnes i historien i aktivitet 1 og utforskes nærmere i aktivitet 3.
Utstyr
 • 2 identiske flasker med plastlokk til hver gruppe 
 • 2 gjennomsiktige sugerør til hver gruppe
 • Matfarge eller blekk
 • En mugge eller et stort beger til hver gruppe
 • Lekeleire eller lignende materiale - hver gruppe trenger et stykke på størrelse med
  en valnøtt
 • Varmekilde (en solrik vinduskarm, en leselampe, en bolle med varmt vann)
 • Kluter til oppsamling av søl
 • Et brett som hver gruppe kan jobbe i (valgfritt)
 • Tusj og linjal (valgfritt)
 • Arbeidsark 3 - ett eksemplar per elev
 • Kritt eller tape for å markere en boks på bakken
Aktivitet 4: Varmt og kaldt hav
I denne aktiviteten skal elevene bruke webapplikasjonen Climate from Space til å utforske havoverflatetemperaturer og endringer i havnivået over hele kloden. Ved å se på begge datasettene sammen får elevene mulighet til å relatere satellittdata til eksperimentelt arbeid med termisk ekspansjon.

Visste du det?

ESA-satellitter spiller en viktig rolle i overvåkingen av klimaendringene. Climate from Space (cfs.climate.esa.int) er en nettressurs som ved hjelp av illustrerte fortellinger oppsummerer noen av måtene planeten vår endrer seg på, og fremhever ESA-forskernes arbeid. tykkelse og utbredelse av innlandsis, og temperaturen på havoverflaten. Satellitter kan foreta hyppige målinger over hele verden i stedet for periodiske målinger på noen få utvalgte steder. Det er imidlertid fortsatt behov for instrumenter på bøyer, forskningsskip og fly - forskerne bruker målinger fra disse for å kalibrere satellittsensorene og kontrollere at dataene fra dem er pålitelige. 

Bilder fra verdensrommet

Lær hvordan satellitter kan hjelpe oss med å overvåke planeten vår. Video av ESERO Tyskland (på engelsk).

Kraften i jordobservasjon

Vi er alle nært knyttet til jorden - fra trærne som gir oss oksygen, til de naturlige kildene som former landskapet vårt. ESAs jordobservasjonsprogram er i front når det gjelder å overvåke...

Spektral oppløsning

Jordobservasjonssatellitter er planetens voktere. Takket være fjernmålingsteknologi og daglig datainnsamling kan forskere bedre overvåke verdenshavene og det stigende havnivået fra verdensrommet. ESAs seniorrådgiver...

Kit om klimaendringer

Utforsk ESAs interaktive Climate Change Kit Climate Change from Space Kit er en interaktiv PDF som tar leseren gjennom...