Å ta pulsen på planeten - videregående opplæring

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene om hvordan data samles inn av sensorer og hvordan satellittens bane påvirker detaljene som kan innhentes. En tekstbasert aktivitet introduserer konseptet fjernmåling og ser på hvordan sensorer og satellitter i ulike baner kan tilpasses det tiltenkte bruksområdet. Deretter følger et matematisk arbeid som utforsker faktorer som påvirker hvor mange detaljer som er synlige i et satellittbilde. I den siste aktiviteten bruker elevene webapplikasjonen Climate from Space til å utforske en rekke klimavariabler under El Niño- og La Niña-hendelser.

Emne Geografi, naturvitenskap, geovitenskap

Læringsmål
 • Liste over de viktigste komponentene i et fjernmålingssystem
 • Beskriv fordelene og ulempene ved ulike satellittbaner for overvåking av jorden og klimaet.
 • Lag en infografikk for å formidle forskning på en engasjerende måte.
 • Analysere et digitalt bilde for å bestemme oppløsningen til bildet.
 • Vurdere hvordan sensorer er tilpasset for bruk på satellittplattformer.
 • Foreslå årsaker til forskjeller i oppløsningen på data som samles inn av ulike instrumenter.
 • Bruk klimadata til å identifisere El Niño- og La Niña-hendelser.
 • Forklar hvordan disse hendelsene har globale effekter, og undersøk de menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av en slik effekt.
Aldersgruppe
14-16 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Å ta pulsen på planeten
I denne forståelsesaktiviteten introduseres elevene for begrepet fjernmåling og utforsker bruken av satellitter i ulike baner for å overvåke deler av jordens klimasystem. Sikre lesere kan gjennomføre denne aktiviteten som en selvstendig lekse, og den avsluttende forskningsoppgaven kan gjøres individuelt eller i par/grupper.
Aktivitet 2: Hva kan vi se fra verdensrommet?
I denne aktiviteten blir elevene utfordret til å tenke over hvilke faktorer som påvirker hvor detaljerte data som er mulig å samle inn fra verdensrommet. Beregninger basert på informasjon fra et digitalt bilde tatt i klasserommet med et vanlig kamera gir elevene mulighet til å repetere matematiske ideer om lignende trekanter og proporsjonalitet. Ved å undersøke oppløsningen til datasettene i webapplikasjonen Climate from Space blir elevene kjent med det store utvalget av ECV-er som kan måles fra verdensrommet. 
Utstyr
 • Arbeidsark 2 (2 sider)
 • En tommestokk eller et målebånd
 • Smarttelefon eller digitalkamera
 • Kalkulator
 • Programvare for bildebehandling som studentene er kjent med
 • Webapplikasjonen Climate from Space (cfs.climate.esa.int)
Aktivitet 3: El Niño og La Niña
I denne aktiviteten skal elevene utforske noen av datasettene i webapplikasjonen Climate from Space nærmere for å få en bedre forståelse av El Niño- og La Niña-hendelser og forskning på konsekvensene av dem.

Visste du det?

En viktig anvendelse av jordobservasjon er overvåking av klimaet. Klimasystemet er komplisert, og for å forstå det kreves det målinger fra hele kloden, så rommet er det ideelle utsiktspunktet for å samle inn data: Det ville kreve en hærskare av observatører på bakkenivå for å samle inn informasjonen i ett enkelt satellittbilde. Rombaserte instrumenter kan også samle inn data fra fjerntliggende eller utilgjengelige steder som polområdene og midt ute på havet. En annen fordel med satellitter er at de kan foreta målinger med jevne mellomrom over flere år. Takket være overlappende målinger fra flere familier av satellittinstrumenter har vi nå detaljerte registreringer over flere tiår for mange av de viktigste klimaaspektene som forskere og beslutningstakere kaller essensielle klimavariabler (ECV).

Paxi - Vannets kretsløp

Kort beskrivelse: Bli med Paxi når han besøker planeten Jorden og lærer om vannets kretsløp. I denne videoen, som er rettet mot...

Redder liv når katastrofer inntreffer

Oppdag hvordan satellittbilder kan bidra til katastrofehjelp og gjenoppbygging hvor som helst i verden.

Det elektromagnetiske spekteret - Avansert

Utforsk hva satellitter kan se med sine sensorer og lær om egenskapene til elektromagnetiske bølger. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Fargesyn

Oppdag hvordan satellitter som Copernicus Sentinel-2 gir et nytt perspektiv på jordens landområder og vegetasjon.