Biologisk mångfald och förlust av livsmiljöer

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att börja med en läsuppgift som introducerar vokabulär och idéer som är viktiga för att överväga förhållandet mellan klimatförändringar och ekosystem. En fältundersökning av ett lokalt område, som kan utföras med hemmagjord utrustning, utökas till att omfatta en mätning av den biologiska mångfalden [...].

Hotspots i städerna

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig hur den byggda miljön leder till den urbana värmeöeffekten och hur jordobservation kan användas för att övervaka denna effekt och stödja försök att minska den. I den första aktiviteten utforskar eleverna visuella temperaturdata för en stad och använder dem för att [...]

Att ta pulsen på planeten - gymnasiet

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om hur data samlas in av sensorer och hur en satellits bana påverkar den detalj som kan erhållas. En textbaserad aktivitet introducerar begreppet fjärranalys och tittar på hur sensorer och satelliter i olika banor kan matchas för att [...].

Att ta pulsen på planeten

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig hur olika typer av elektromagnetisk strålning används för att observera hur vår planet förändras. Den första aktiviteten går igenom regionerna i det elektromagnetiska spektrumet och beskriver hur de används vid observation av jorden. I den andra aktiviteten får eleverna lära sig om falska färgbilder och [...].

Kolets kretslopp

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om kolcykeln och använda den för att identifiera åtgärder på individ- och samhällsnivå för att minska mängden kol som släpps ut i atmosfären. En praktisk aktivitet med hushållsmaterial tar upp effekterna av havsförsurning och låter eleverna utforma en [...].

En passage öppnas - Arktisk havsis och klimatförändringar

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att upptäcka den viktiga roll som arktisk havsis spelar i jordens klimatsystem. Aktiviteterna utspelar sig i samband med Nordvästpassagen. Den första aktiviteten är en matematisk undersökning av havsisens smälthastighet för att illustrera vad som menas med arktisk förstärkning. A [...]

Land under hot - Utsikterna för livet på små öar

Kort beskrivning I denna uppsättning av fyra aktiviteter kommer eleverna att lära sig om orsakerna till och de potentiella effekterna av havsnivåhöjningen samtidigt som de utvecklar grundläggande vetenskapliga färdigheter. Aktiviteterna introducerar sammanhanget med hjälp av en fallstudie och eleverna kommer att utveckla färdigheter i instruktionsskrivande. Praktiska aktiviteter som utforskar två av de största bidragande orsakerna till havsnivåhöjningen ger möjligheter [...]

Vattnets kretslopp

Kort beskrivning I denna uppsättning av sex aktiviteter får eleverna lära sig om vattnets kretslopp och, i synnerhet, hur vatten i marken bidrar till kretsloppet och reagerar på förändringar i det. En uppsättning praktiska aktiviteter ger eleverna möjlighet att titta närmare på processerna för avdunstning och kondensation från fritt vatten och [...].

Är ozon bra eller dåligt? -Upptäckten av ozonhålet i Antarktis

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig om ozon och de effekter - bra och dåliga - som det har på livet på jorden. Den första aktiviteten ger en översikt över dessa effekter, beskriver hur ozon mäts och introducerar historien om ozonhålet i Antarktis. Det finns en praktisk aktivitet [...].

Ljusets magi - Använd spektroskop och färghjul för att studera ljusets egenskaper

Kort beskrivning I denna uppsättning av åtta aktiviteter arbetar eleverna individuellt eller i grupp för att bygga ett spektroskop som kan användas för att titta på ljuskällor, t.ex. solen, lysdioder och en skärm. Genom att göra detta kommer de att förstå att vitt ljus kan delas upp i många olika färger, och att komplexa [...].