Planetaariset lämpöpumput

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat, miten valtamerten kierto vaikuttaa ilmastoon. Alkutehtävässä he suorittavat laskelmia vertaillakseen ilmaston lämpenemisen suhteellista vaikutusta ilmakehään ja valtameriin. Käytännön toiminnassa, jossa käytetään helposti saatavilla olevia laitteita, oppilaat voivat nähdä, miten eri [...]

Biologinen monimuotoisuus ja elinympäristöjen häviäminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat aloittavat lukutehtävällä, jossa esitellään sanastoa ja ajatuksia, jotka ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen ja ekosysteemien välisen suhteen pohtimisessa. Paikallisen alueen kenttätutkimusta, joka voidaan tehdä kotitekoisilla laitteilla, laajennetaan siten, että siihen sisältyy biologisen monimuotoisuuden mittaaminen [...].

Urban Hotspots

Lyhyt kuvaus Tässä kolmesta tehtävästä koostuvassa sarjassa oppilaat oppivat, miten rakennettu ympäristö aiheuttaa kaupunkien lämpösaarekeilmiötä ja miten maanhavainnointia voidaan käyttää tämän vaikutuksen seuraamiseen ja tukemaan pyrkimyksiä sen vähentämiseksi. Ensimmäisessä tehtävässä oppilaat tutkivat visuaalisia lämpötilatietoja kaupungista ja käyttävät niitä [...].

Planeetan pulssin mittaaminen - Yläkoulu

Lyhyt kuvaus Tässä kolmesta tehtävästä koostuvassa sarjassa oppilaat oppivat, miten anturit keräävät tietoja ja miten satelliitin kiertorata vaikuttaa saatuihin yksityiskohtiin. Tekstipohjaisessa aktiviteetissa esitellään kaukokartoituksen käsite ja tarkastellaan, miten eri kiertoradoilla olevia antureita ja satelliitteja voidaan sovittaa yhteen [...].

Planeetan sykkeen mittaaminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat, miten erityyppistä sähkömagneettista säteilyä käytetään planeettamme muutosten havainnointiin. Ensimmäisessä tehtävässä käydään läpi sähkömagneettisen spektrin alueet ja selvitetään, miten niitä käytetään maapallon havainnoinnissa. Toisessa aktiviteetissa oppilaat oppivat väärävärikuvista ja [...]

Hiilen kiertokulku

Lyhyt kuvaus Tässä kolmesta tehtävästä koostuvassa sarjassa oppilaat tutustuvat hiilen kiertokulkuun ja käyttävät sitä yksilö- ja yhteisötason toimien määrittelyyn, joiden avulla voidaan vähentää ilmakehään pääsevän hiilen määrää. Kotitalousmateriaaleja käyttävässä käytännön toiminnassa pohditaan valtamerten happamoitumisen vaikutuksia, jolloin oppilaat voivat suunnitella [...].

Väylä aukeaa - Arktinen merijää ja ilmastonmuutos

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat tutustuvat arktisen merijään tärkeään rooliin maapallon ilmastojärjestelmässä. Tehtävät sijoittuvat Luoteisväylän yhteyteen. Ensimmäinen aktiviteetti on matemaattinen tutkimus merijään sulamisnopeudesta, jolla havainnollistetaan, mitä arktisella vahvistumisella tarkoitetaan. A [...]

Maa uhattuna - Elämän tulevaisuudennäkymät pienillä saarilla

Lyhyt kuvaus Tässä neljän tehtävän sarjassa oppilaat oppivat merenpinnan nousun syistä ja mahdollisista vaikutuksista ja kehittävät samalla keskeisiä luonnontieteellisiä taitojaan. Tehtävissä esitellään asiayhteys tapaustutkimuksen avulla, ja oppilaat kehittävät opetuskirjoittamisen taitoja. Käytännön toimet, joissa tutkitaan kahta tärkeintä merenpinnan nousuun vaikuttavaa tekijää, antavat mahdollisuuksia [...].

Veden kiertokulku

Lyhyt kuvaus Tässä kuuden tehtävän sarjassa oppilaat tutustuvat veden kiertokulkuun ja erityisesti siihen, miten maaperän vesi osallistuu kiertokulkuun ja reagoi siinä tapahtuviin muutoksiin. Joukko käytännön tehtäviä antaa oppilaille mahdollisuuden tarkastella tarkemmin vapaan veden haihtumisen ja tiivistymisen prosesseja ja [...].

Onko otsoni hyvä vai huono asia? -Antarktiksen otsoniaukon löytyminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat otsonista ja sen vaikutuksista - hyvistä ja huonoista - maapallon elämään. Ensimmäisessä tehtävässä luodaan yleiskatsaus näihin vaikutuksiin, kerrotaan, miten otsonia mitataan, ja esitellään Etelämantereen otsoniaukon tarina. Lisäksi on käytännön toimintaa [...]