Planetaire warmtepompen

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe de oceaancirculatie van invloed is op het klimaat. In de inleidende activiteit voeren ze berekeningen uit om de relatieve invloed van de opwarming van de aarde op de atmosfeer en de oceanen te vergelijken. Met een praktische activiteit waarbij gemakkelijk verkrijgbare apparatuur wordt gebruikt, kunnen leerlingen zien hoe water van verschillende [...]

Biodiversiteit en habitatverlies

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten beginnen de leerlingen met een leesopdracht waarin woordenschat en ideeĆ«n worden geĆÆntroduceerd die belangrijk zijn om de relatie tussen klimaatverandering en ecosystemen te bestuderen. Een veldonderzoek van een lokaal gebied, dat kan worden uitgevoerd met zelfgemaakte apparatuur, wordt uitgebreid met een meting van de biodiversiteit [...]

Stedelijke hotspots

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten leren leerlingen hoe de bebouwde omgeving leidt tot het stedelijk hitte-eilandeffect en hoe aardobservatie kan worden gebruikt om dit effect te monitoren en pogingen om het te verminderen te ondersteunen. In de eerste activiteit verkennen leerlingen visuele temperatuurgegevens voor een stad en gebruiken die om [...]

Taking the Pulse of the Planet - Hoger secundair onderwijs

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe gegevens worden verzameld door sensoren en hoe de baan van een satelliet van invloed is op de details die kunnen worden verkregen. Een tekstgebaseerde activiteit introduceert het concept teledetectie en bekijkt hoe sensoren en satellieten in verschillende banen kunnen worden [...]

De hartslag van de planeet meten

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe verschillende soorten elektromagnetische straling worden gebruikt om te observeren hoe onze planeet verandert. De eerste activiteit geeft een overzicht van de regio's van het elektromagnetische spectrum en schetst hoe deze gebruikt worden bij aardobservatie. In de tweede activiteit leren leerlingen over valse-kleurenbeelden en [...]

De koolstofcyclus

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten leren leerlingen over de koolstofcyclus en gebruiken ze die om acties te identificeren op individueel en gemeenschapsniveau om de hoeveelheid koolstof die in de atmosfeer wordt uitgestoten, te verminderen. Een praktische activiteit met huishoudelijke materialen gaat in op de gevolgen van oceaanverzuring, waarbij leerlingen een [...]

Een doorgang gaat open - Arctisch zee-ijs en klimaatverandering

Korte beschrijving In deze reeks van drie activiteiten ontdekken leerlingen de belangrijke rol die het poolijs speelt in het klimaatsysteem van de aarde. De activiteiten spelen zich af in de context van de Noordwestelijke Doorvaart. De eerste activiteit is een wiskundig onderzoek naar de smeltsnelheid van zeeijs om te illustreren wat bedoeld wordt met Arctische versterking. A [...]

Land in gevaar - De vooruitzichten voor het leven op kleine eilanden

Korte beschrijving In deze set van vier activiteiten leren leerlingen over de oorzaken en mogelijke gevolgen van de stijging van de zeespiegel, terwijl ze wetenschappelijke kernvaardigheden ontwikkelen. De activiteiten introduceren de context aan de hand van een casestudy en leerlingen ontwikkelen instructieve schrijfvaardigheden. Praktische activiteiten waarin twee van de belangrijkste oorzaken van de zeespiegelstijging worden onderzocht, bieden [...]

De watercyclus

Korte beschrijving In deze reeks van zes activiteiten leren leerlingen over de waterkringloop en in het bijzonder hoe water in de bodem bijdraagt aan de kringloop en reageert op veranderingen daarin. Aan de hand van een reeks praktische activiteiten kunnen leerlingen de processen van verdamping en condensatie van vrij water en [...]

Is ozon goed of slecht? -De ontdekking van het ozongat in Antarctica

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen over ozon en de - goede en slechte - gevolgen ervan voor het leven op aarde. De eerste activiteit geeft een overzicht van deze effecten, schetst hoe ozon gemeten wordt en introduceert het verhaal van het ozongat in Antarctica. Er is een praktische activiteit [...]