Urbane hotspots

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære hvordan det bygde miljøet fører til den urbane varmeøyeffekten, og hvordan jordobservasjon kan brukes til å overvåke denne effekten og bidra til å redusere den. I den første aktiviteten utforsker elevene visuelle temperaturdata for en by og bruker dem til å identifisere noen av årsakene til urbane varmeøyer. Den andre aktiviteten introduserer prinsippene bak måling av landoverflatetemperatur og bruker dette til å beregne effekten av å bruke ulike materialer i byer. I den siste aktiviteten bruker elevene webapplikasjonen Climate from Space og nedlastede data til å sammenligne temperaturer og trender i et urbant og ruralt miljø.

Emne Geografi, naturvitenskap, fysikk, geovitenskap

Læringsmål
 • Beskriv den urbane varmeøy-effekten og liste opp noen av dens konsekvenser.
 • Identifisere aspekter ved det bygde miljøet som forsterker og reduserer den urbane varmeøyeffekten.
 • Relatere oppførselen til disse aspektene til fysikken i varmeoverføring.
 • Utføre beregninger for å vise hvordan målinger av varmestråling kan konverteres til temperaturverdier.
 • Relatere emissivitetsverdier for en rekke materialer som brukes i byer til lysstyrke-temperaturer.
 • Analysere og presentere data fra et stort datasett ved hjelp av et regneark.
 • Utarbeide en rapport for å oppsummere og forklare konklusjoner som er trukket fra analyserte data.
Aldersgruppe
14-16 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Urbane hotspots 
I denne aktiviteten blir elevene introdusert for den urbane varmeøyeffekten. De skal vurdere den potensielle effekten i en stadig varmere verden som blir stadig mer urbanisert. Elevene utforsker et varmekart over en by og bruker det de har lært til å lage et hypotetisk varmekart over et lokalt bymiljø. Hele eller deler av denne aktiviteten kan brukes som hjemmelekse. 
Utstyr
 • Informasjonsark 1 (2 sider, den andre siden er valgfri)
 • Arbeidsark 1 for elever
 • Internett-tilgang
 • Oversiktskart over et lokalt byområde (valgfritt)
 • Programvare for bildebehandling eller fargeblyanter
 • Store papirark (valgfritt)
 • Webapplikasjonen Climate from Space: Historien om urbane hotspots (valgfritt)
Aktivitet 2: Stråling og temperatur 
I denne aktiviteten lærer elevene hvordan intensiteten av varmestråling kan brukes til å bestemme temperaturen på landoverflaten ved å ta utgangspunkt i egenskapene til et svart legeme. Elevene blir introdusert for de relevante ligningene og bruker et regneark til å utføre beregninger ved hjelp av dem. 
Aktivitet 3: By og land 
I denne aktiviteten skal elevene bruke webapplikasjonen Climate from Space til å identifisere hvilke typer landdekke som er knyttet til et par forskjellige steder, og analysere nedlastede temperaturdata. De konsoliderer læringen fra emnet ved å lage en rapport som relaterer mønstrene de har funnet til informasjon om ulike overflaters utstrålingsatferd og kanskje andre klimavariabler. 

Visste du det?

Den urbane varmeøyeffekten er et fenomen som fører til at temperaturen i byer ofte er høyere enn i omkringliggende landlige områder. Denne effekten forsterkes under hetebølger, ettersom materialene som brukes til å skape det bygde miljøet, har høy varmekapasitet, og dette begrenser mengden avkjøling som finner sted hver natt. Økende bybefolkning og klimaendringene gjør at stadig flere mennesker vil bli berørt av dette i løpet av de neste tiårene. 

Redder liv når katastrofer inntreffer

Oppdag hvordan satellittbilder kan bidra til katastrofehjelp og gjenoppbygging hvor som helst i verden.

Paxi - Drivhuseffekten

Kort beskrivelse:Bli med Paxi når han utforsker drivhuseffekten og lærer om global oppvarming. I denne videoen, som er rettet mot barn...

Det elektromagnetiske spekteret - Avansert

Utforsk hva satellitter kan se med sine sensorer og lær om egenskapene til elektromagnetiske bølger. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Kraften i jordobservasjon

Vi er alle nært knyttet til jorden - fra trærne som gir oss oksygen, til de naturlige kildene som former landskapet vårt. ESAs jordobservasjonsprogram er i front når det gjelder å overvåke...