En passasje åpner seg - Arktisk havis og klimaendringer

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter vil elevene oppdage den viktige rollen arktisk havis spiller i jordens klimasystem. Aktivitetene tar utgangspunkt i Nordvestpassasjen. Den første aktiviteten er en matematisk undersøkelse av havisens smeltehastighet for å illustrere hva som menes med arktisk forsterkning. En praktisk undersøkelse gir elevene mulighet til å diskutere hvordan modeller brukes i vitenskapen og vurdere vanskelighetene med å måle og forutsi effektene av klimaendringer. Elevene bruker deretter webapplikasjonen Climate from Space til å utforske sesongmessige og langsiktige trender i havisutbredelse og havoverflatetemperaturer.

Emne Geografi, geovitenskap, fysikk og kjemi

Læringsmål
 • Forklar hvordan isens og havets ulike albedo fører til forsterkning av Arktis og hvordan dette påvirker klimaendringene.
 • Bruke en matematisk modell for å undersøke effekten av ulike forhold på smeltingen av havis
 • Relatere en eksperimentell modell til den virkelige verden og evaluere modellen.
 • Analysere bilder for å få data om issmelting.
 • Diskutere utfordringene med å samle inn data for å beskrive og forutsi effektene av klimaendringene.
 • Bruk webapplikasjonen Climate from Space til å utforske endringer i den arktiske regionen.
 • Sammenholde endringer i havisens sesongmessige utbredelse med endringer i havets overflatetemperatur.
 • Foreslå årsaker til endringer over ulike tidsperioder.
Aldersgruppe
11 - 14 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Hvor raskt smelter havisen?
I denne aktiviteten blir elevene introdusert for en kort historie om Nordvestpassasjen som bakgrunn for å utforske havisens rolle i klimasystemet. Elevene blir deretter guidet gjennom en beregning der de bruker bevaring av energi, albedobegrepet og latent smeltevarme (de to sistnevnte forklares) for å utvikle en matematisk modell de kan bruke til å utforske arktisk forsterkning.
Utstyr
 • Informasjonsark 1 (2 sider)
 • Arbeidsark 1 (2 sider)
 • Nettressursen Climate from Space: Breaking the Ice-historien (valgfritt)
 • Kalkulator og/eller tilgang til regnearkprogramvare
 • Millimeterpapir
Aktivitet 2: Havtemperatur og issmeltingshastighet
I denne aktiviteten utforsker elevene effekten av endrede havtemperaturer på issmelting ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett for å modellere en satellitt som overvåker havisen. De siste delene av aktiviteten er åpne, noe som gir deg mulighet til å vurdere grunnleggende naturvitenskapelige og matematiske ferdigheter og utfordre de flinkere elevene når de diskuterer hva undersøkelsen viser om vanskelighetene med å samle inn pålitelige klimadata for å modellere endringer.
Utstyr

Hver gruppe trenger

 • Et begerglass, et lite brett eller en skål
 • Tre eller fire perler eller knapper i forskjellige farger
 • Lekedeig for å feste markørene på plass
 • Minst tre isbiter eller isblokker av tilsvarende størrelse laget av farget vann.
 • Begerglass eller kanne
 • Varmt og kaldt vann
 • Termometer
 • Smarttelefon eller nettbrett med kamera
 • En stabel med bøker eller en trekloss som støtte for telefonen/nettbrettet
 • En klokke eller tidtaker (klasseromsklokken er tilstrekkelig).
 • Håndklær til våte hender og til å tørke opp søl med

 

Studentene trenger også:

 • Et eksemplar av Arbeidsark 2 (2 sider) til hver elev.
 • Tilgang til bildebehandlingsprogramvare som de er fortrolige med
 • Skriver (valgfritt)
 • Acetatark med rutenett (valgfritt)
 • Kvadratisk papir (valgfritt)
 • Kalkerpapir (valgfritt) 
Aktivitet 3: Nordvestpassasjen
I denne aktiviteten skal elevene bruke webapplikasjonen Climate from Space til å utforske satellittdata om havisutbredelse og havoverflatetemperatur og undersøke årlige og langsiktige trender i Nordvestpassasjen og i hele den arktiske regionen. Dette kan brukes til å styrke forståelsen av viktige klimaprosesser i Arktis. Alternativt kan du bruke den i starten av et tema om klimaendringer eller Arktis som en måte å få elevene til å dele sin eksisterende kunnskap og foreslå spørsmål å undersøke.

Visste du det?

 • Nordvestpassasjen er ca. 1900 km kortere enn ruten via Panamakanalen.
 • Nysnø kan ha en albedo på opptil 0,90. Denne reduseres etter hvert som snøen blir eldre og omdannes til iskrystaller.
 • Is flyter fordi den er mindre tett enn vann. Dette er uvanlig fordi de fleste stoffer er tettere når de er faste enn når de er flytende.
 • Haviskonsentrasjonen kan måles med satellittinstrumenter som registrerer mikrobølgestråling.
 • En flåte av mikrobølgesatellitter som kan måle konsentrasjonen av havis, har vært i drift i mer enn fire tiår.
 • Mange jordobservasjonssatellitter befinner seg i slike baner at de ikke kan foreta målinger direkte over Nord- eller Sydpolen - selv om de kan "se" alle andre steder på jorden.

Urbane hotspots

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter vil elevene lære hvordan det bygde miljøet fører til urban varmeutvikling...

Endring i arealbruk

Satellittbilder gjør det mulig å dokumentere endringer i arealbruk svært nøyaktig. Se hvordan satellitter gir informasjon om arealbruk på global skala. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).