En passasje åpner seg - Arktisk havis og klimaendringer

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter vil elevene oppdage den viktige rollen arktisk havis spiller i jordens klimasystem. Aktivitetene tar utgangspunkt i Nordvestpassasjen. Den første aktiviteten er en matematisk undersøkelse av havisens smeltehastighet for å illustrere hva som menes med arktisk forsterkning. En praktisk undersøkelse gir elevene mulighet til å diskutere hvordan modeller brukes i vitenskapen og vurdere vanskelighetene med å måle og forutsi effektene av klimaendringer. Elevene bruker deretter webapplikasjonen Climate from Space til å utforske sesongmessige og langsiktige trender i havisutbredelse og havoverflatetemperaturer.

Emne Geografi, geovitenskap, fysikk og kjemi

Læringsmål
 • Forklar hvordan isens og havets ulike albedo fører til forsterkning av Arktis og hvordan dette påvirker klimaendringene.
 • Bruke en matematisk modell for å undersøke effekten av ulike forhold på smeltingen av havis
 • Relatere en eksperimentell modell til den virkelige verden og evaluere modellen.
 • Analysere bilder for å få data om issmelting.
 • Diskutere utfordringene med å samle inn data for å beskrive og forutsi effektene av klimaendringene.
 • Bruk webapplikasjonen Climate from Space til å utforske endringer i den arktiske regionen.
 • Sammenholde endringer i havisens sesongmessige utbredelse med endringer i havets overflatetemperatur.
 • Foreslå årsaker til endringer over ulike tidsperioder.
Aldersgruppe
11 - 14 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Hvor raskt smelter havisen?
I denne aktiviteten blir elevene introdusert for en kort historie om Nordvestpassasjen som bakgrunn for å utforske havisens rolle i klimasystemet. Elevene blir deretter guidet gjennom en beregning der de bruker bevaring av energi, albedobegrepet og latent smeltevarme (de to sistnevnte forklares) for å utvikle en matematisk modell de kan bruke til å utforske arktisk forsterkning.
Utstyr
 • Informasjonsark 1 (2 sider)
 • Arbeidsark 1 (2 sider)
 • Nettressursen Climate from Space: Breaking the Ice-historien (valgfritt)
 • Kalkulator og/eller tilgang til regnearkprogramvare
 • Millimeterpapir
Aktivitet 2: Havtemperatur og issmeltingshastighet
I denne aktiviteten utforsker elevene effekten av endrede havtemperaturer på issmelting ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett for å modellere en satellitt som overvåker havisen. De siste delene av aktiviteten er åpne, noe som gir deg mulighet til å vurdere grunnleggende naturvitenskapelige og matematiske ferdigheter og utfordre de flinkere elevene når de diskuterer hva undersøkelsen viser om vanskelighetene med å samle inn pålitelige klimadata for å modellere endringer.
Utstyr

Hver gruppe trenger

 • Et begerglass, et lite brett eller en skål
 • Tre eller fire perler eller knapper i forskjellige farger
 • Lekedeig for å feste markørene på plass
 • Minst tre isbiter eller isblokker av tilsvarende størrelse laget av farget vann.
 • Begerglass eller kanne
 • Varmt og kaldt vann
 • Termometer
 • Smarttelefon eller nettbrett med kamera
 • En stabel med bøker eller en trekloss som støtte for telefonen/nettbrettet
 • En klokke eller tidtaker (klasseromsklokken er tilstrekkelig).
 • Håndklær til våte hender og til å tørke opp søl med

 

Studentene trenger også:

 • Et eksemplar av Arbeidsark 2 (2 sider) til hver elev.
 • Tilgang til bildebehandlingsprogramvare som de er fortrolige med
 • Skriver (valgfritt)
 • Acetatark med rutenett (valgfritt)
 • Kvadratisk papir (valgfritt)
 • Kalkerpapir (valgfritt) 
Aktivitet 3: Nordvestpassasjen
I denne aktiviteten skal elevene bruke webapplikasjonen Climate from Space til å utforske satellittdata om havisutbredelse og havoverflatetemperatur og undersøke årlige og langsiktige trender i Nordvestpassasjen og i hele den arktiske regionen. Dette kan brukes til å styrke forståelsen av viktige klimaprosesser i Arktis. Alternativt kan du bruke den i starten av et tema om klimaendringer eller Arktis som en måte å få elevene til å dele sin eksisterende kunnskap og foreslå spørsmål å undersøke.

Visste du det?

 • Nordvestpassasjen er ca. 1900 km kortere enn ruten via Panamakanalen.
 • Nysnø kan ha en albedo på opptil 0,90. Denne reduseres etter hvert som snøen blir eldre og omdannes til iskrystaller.
 • Is flyter fordi den er mindre tett enn vann. Dette er uvanlig fordi de fleste stoffer er tettere når de er faste enn når de er flytende.
 • Haviskonsentrasjonen kan måles med satellittinstrumenter som registrerer mikrobølgestråling.
 • En flåte av mikrobølgesatellitter som kan måle konsentrasjonen av havis, har vært i drift i mer enn fire tiår.
 • Mange jordobservasjonssatellitter befinner seg i slike baner at de ikke kan foreta målinger direkte over Nord- eller Sydpolen - selv om de kan "se" alle andre steder på jorden.

Sentinel-3 for havene

Oppdag hvordan Copernicus Sentinel-3 hjelper forskere med å forstå planetens generelle helse.

Paxi - Drivhuseffekten

Kort beskrivelse:Bli med Paxi når han utforsker drivhuseffekten og lærer om global oppvarming. I denne videoen, som er rettet mot barn...

Årsaker og konsekvenser

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, hva som kan være noen av årsakene til og konsekvensene av klimaendringene og hvorfor en temperaturforskjell på 0,5 grader kan være så viktig....

Havutsikt

Is og snø kan være et hett tema når vi snakker om klima. Polarområdene er svært sårbare og kan fortelle oss mye om hvordan jordens klima endrer seg. Andrew Shepherd fra University of...