Planetová tepelná čerpadla

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti dozvědí, jaký vliv má oceánská cirkulace na klima. V úvodní aktivitě provedou výpočty, aby porovnali relativní vliv globálního oteplování na atmosféru a oceány. Praktická aktivita s využitím snadno dostupného vybavení umožňuje studentům zjistit, jak se voda o různých teplotách mění v závislosti na [...]

Biodiverzita a úbytek stanovišť

Stručný popis V této sadě tří aktivit studenti začnou čtením úkolu, který je seznámí se slovní zásobou a myšlenkami, jež jsou klíčové pro úvahy o vztahu mezi změnou klimatu a ekosystémy. Terénní průzkum místního území, který lze provést pomocí doma vyrobeného vybavení, je rozšířen o měření biologické rozmanitosti [...].

Městské hotspoty

Stručný popis V tomto souboru tří aktivit se studenti dozvědí, jak zastavěné prostředí vede k efektu městského tepelného ostrova a jak lze pozorování Země využít ke sledování tohoto efektu a k podpoře pokusů o jeho snížení. V první aktivitě studenti prozkoumají vizuální údaje o teplotě ve městě a použijí je k [...]

Snímání tepu planety - vyšší sekundární stupeň

Stručný popis V této sadě tří aktivit se žáci dozvědí, jakým způsobem jsou data shromažďována senzory a jak dráha družice ovlivňuje podrobnosti, které lze získat. Textová aktivita seznamuje s pojmem dálkový průzkum Země a zabývá se tím, jak lze sladit senzory a družice na různých oběžných drahách, aby bylo možné [...]

Snímání tepu planety

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti dozvědí, jak se různé druhy elektromagnetického záření používají k pozorování změn naší planety. První aktivita obsahuje přehled oblastí elektromagnetického spektra a popisuje, jak se využívají při pozorování Země. Ve druhé aktivitě se žáci seznámí s falešnými barvami snímků a [...]

Koloběh uhlíku

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti seznámí s koloběhem uhlíku a na jeho základě určí opatření na úrovni jednotlivce i komunity, která by měla snížit množství uhlíku vypouštěného do atmosféry. Praktická aktivita využívající materiály z domácnosti se zabývá dopadem okyselování oceánů a umožňuje studentům navrhnout [...]

Průchod se otevírá - Arktický mořský led a změna klimatu

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti dozvědí, jak důležitou roli hraje arktický mořský led v klimatickém systému Země. Aktivity jsou zasazeny do kontextu Severozápadního průlivu. První aktivitou je matematické zkoumání rychlosti tání mořského ledu, které ilustruje, co znamená arktické zesílení. A [...]

Země v ohrožení - vyhlídky na život na malých ostrovech

Stručný popis V tomto souboru čtyř aktivit se žáci seznámí s příčinami a možnými dopady zvyšování hladiny moří a zároveň si osvojí základní vědecké dovednosti. Aktivity představí souvislosti pomocí případové studie a žáci budou rozvíjet dovednosti psaní instrukcí. Praktické aktivity zkoumající dva hlavní faktory, které přispívají ke zvyšování hladiny moří, dávají příležitost k [...]

Koloběh vody

Stručný popis V této sadě šesti aktivit se žáci seznámí s koloběhem vody a zejména s tím, jak voda v půdě přispívá k tomuto koloběhu a jak reaguje na jeho změny. Sada praktických činností umožní studentům blíže se seznámit s procesy vypařování a kondenzace z volné vody a s procesy, které se odehrávají v půdě, a [...]

Je ozon dobrý nebo špatný? -Objev ozonové díry v Antarktidě

Stručný popis V této sadě tří aktivit se žáci dozvědí o ozonu a jeho dobrém i špatném vlivu na život na Zemi. První aktivita poskytuje přehled těchto vlivů, popisuje, jak se ozon měří, a seznamuje s příběhem ozonové díry v Antarktidě. Následuje praktická aktivita, která se věnuje [...]