Planetáris hőszivattyúk

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a tanulók megtanulják, hogyan befolyásolja az óceánok keringése az éghajlatot. A bevezető tevékenység során számításokat végeznek, hogy összehasonlítsák a globális felmelegedés légkörre és óceánokra gyakorolt relatív hatását. A könnyen hozzáférhető eszközöket használó gyakorlati tevékenység során a tanulók megnézhetik, hogy a különböző [...]

Biológiai sokféleség és élőhelyvesztés

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a tanulók egy olvasási feladattal kezdenek, amely bemutatja az éghajlatváltozás és az ökoszisztémák közötti kapcsolat vizsgálatához kulcsfontosságú szókincset és gondolatokat. Egy helyi terület terepi felmérése, amelyet házi készítésű eszközökkel lehet elvégezni, kibővül a biológiai sokféleség mérésével [...]

Városi hotspotok

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a diákok megtanulják, hogyan vezet az épített környezet a városi hősziget hatáshoz, és hogyan lehet a Föld megfigyelését felhasználni e hatás nyomon követésére és a csökkentésére irányuló kísérletek támogatására. Az első tevékenység során a tanulók egy város vizuális hőmérsékleti adatait vizsgálják meg, és felhasználják [...]

A bolygó pulzusának mérése - felső középiskola

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a tanulók megismerkednek azzal, hogyan gyűjtik az adatokat az érzékelők, és hogyan befolyásolja a műhold pályája a nyerhető adatok részletességét. Egy szövegalapú tevékenység bemutatja a távérzékelés fogalmát, és megvizsgálja, hogy a különböző pályán lévő érzékelők és műholdak hogyan illeszthetők [...]

A bolygó pulzusának mérése

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a tanulók megtanulják, hogyan használják az elektromágneses sugárzás különböző típusait bolygónk változásának megfigyelésére. Az első tevékenység áttekinti az elektromágneses spektrum régióit, és felvázolja, hogyan használják őket a Föld megfigyelésében. A második tevékenységben a tanulók megismerkednek a hamis színű képekkel és [...]

A szénciklus

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a tanulók megismerkednek a szénciklussal, és ennek segítségével egyéni és közösségi szintű intézkedéseket határoznak meg a légkörbe kibocsátott szén mennyiségének csökkentése érdekében. A háztartási anyagok felhasználásával végzett gyakorlati tevékenység az óceánok elsavasodásának hatását vizsgálja, lehetővé téve a tanulók számára, hogy [...]

Megnyílik az átjáró - A sarkvidéki tengeri jég és az éghajlatváltozás

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a diákok felfedezik, hogy milyen fontos szerepet játszik az Északi-sarkvidék tengeri jege a Föld éghajlati rendszerében. A tevékenységek az Északnyugati átjáró kontextusában játszódnak. Az első tevékenység a tengeri jég olvadási sebességének matematikai vizsgálata annak illusztrálására, hogy mit értünk sarkvidéki erősödés alatt. A [...]

Fenyegetett ország - Az életkilátások a kis szigeteken

Rövid leírás Ebben a négy tevékenységből álló sorozatban a tanulók megismerkednek a tengerszint emelkedésének okaival és lehetséges hatásaival, miközben alapvető tudományos készségeket fejlesztenek. A tevékenységek egy esettanulmány segítségével mutatják be az összefüggéseket, és a tanulók fejlesztik az oktató jellegű íráskészséget. A tengerszint-emelkedés két fő okozóját feltáró gyakorlati tevékenységek lehetőséget adnak [...]

A víz körforgása

Rövid leírás Ebben a hat tevékenységből álló sorozatban a tanulók megismerkednek a víz körforgásával, és különösen azzal, hogy a talajban lévő víz hogyan járul hozzá a körforgáshoz, és hogyan reagál annak változásaira. Egy sor gyakorlati tevékenység lehetővé teszi a tanulók számára, hogy közelebbről megvizsgálják a párolgás és a kondenzáció folyamatát a szabad vízből és [...]

Jó vagy rossz az ózon? -Az antarktiszi ózonlyuk felfedezése

Rövid leírás Ebben a három tevékenységből álló sorozatban a diákok megismerkednek az ózonnal és annak a földi életre gyakorolt jó és rossz hatásaival. Az első tevékenység áttekintést ad ezekről a hatásokról, felvázolja, hogyan mérik az ózont, és bemutatja az antarktiszi ózonlyuk történetét. Van egy gyakorlati tevékenység [...]