Isen smelter - Hvordan kan vi undersøke effekten av smeltende is?

Kort beskrivelse
I dette settet med fire aktiviteter skal elevene utforske konsekvensene av global oppvarming og smeltende is på jorden. De skal lære seg forskjellen mellom landis og havis, og undersøke hvilke effekter smelting av disse har. Deretter skal de utforme sitt eget eksperiment for å undersøke hvordan smeltende is endrer temperaturen i atmosfæren. Avslutningsvis skal elevene lære om isbreer og se på satellittbilder av en isbre for å vurdere hvor mye den har smeltet over en viss tidsperiode.
Emne Geografi, vitenskap
Læringsmål
 • Undersøke hvor det finnes is på Jorden.
 • For å forstå at ismengden på Jorden avtar
 • Lære om forskjellen mellom landis og havis og deres innvirkning på havnivåstigningen.
 • Forstå at det er kaldere på is (hvitt) enn på land og vann (mørkt).
 • Styrke eksperimentelle ferdigheter
 • Å arbeide i en gruppe
 • Slik planlegger du et eksperiment
 • Beskrive og forklare fysiske effekter som de ser
Aldersgruppe
8-12 år
Tid
ca. 30 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Introduksjon av is
I denne aktiviteten får elevene en innføring i is, inkludert forskjellen mellom landis og havis. De kan enten bruke informasjonskilder for å svare på spørsmålene på aktivitetsarkene sine, eller bruke denne aktiviteten som en måte å registrere basiskunnskapene sine om emnet på før de utfører praktiske undersøkelser i senere aktiviteter. Aktivitet 1 er derfor en fin introduksjon til leksjonen.
Aktivitet 2: Vil havnivået endre seg?
I denne aktiviteten skal elevene bygge videre på kunnskapen de tilegnet seg i aktivitet 1 ved å undersøke hvordan havnivået påvirkes når hav- og landis smelter. Elevene skal jobbe i grupper på fire og gjennomføre et praktisk eksperiment for å utforske de ulike effektene av smeltende land- og havis.
Utstyr (per gruppe)
 • 2 små plastkopper
 • 2 små plasttallerkener
 • 2 isbiter
 • Nok vann til å fylle de to koppene
 • Modelleringsleire
Aktivitet 3: Vil temperaturen endre seg?
I denne aktiviteten skal elevene designe sitt eget eksperiment for å undersøke om temperaturen på jorden vil stige hvis isen smelter. Elevene oppfordres til å utforme eksperimentet med det utleverte utstyret ved å dele skoesken i to ved hjelp av det stive kortet. De skal dekke den ene halvdelen med hvitt papir og den andre halvdelen med svart papir for å undersøke hvordan isoverflater påvirker temperaturen på jorden. 
 
Utstyr (per gruppe)

- Skoeske
- Et A4-ark av stivt kartong
- To A4-ark med svart papir
- To A4-ark med hvitt papir
- Lim
- Clingfilm
- 2 termometre
- Sollys eller sterk lampe

Aktivitet 4: Se på en isbre
I denne aktiviteten skal elevene se på bilder av en isbre for å forstå hvorfor satellittbilder er nyttige for å overvåke jorden. De skal beskrive og analysere tre satellittbilder fra ulike år som viser Columbia-breen i Alaska. Hvert bilde er tatt til samme tid hvert år. Elevene kan til og med beregne hvor mye breen har krympet.

Visste du det?

En isbre er en stor isblokk som beveger seg langsomt. ESAs jordobservasjonssatellitter, som Sentinel-1A, kan ta nyttige bilder av isbreer. Disse bildene ser ofte litt merkelige ut fordi forskerne fargelegger dem feilaktig for å fremheve visse punkter. Se på Sentinel-1A-bildet til høyre, som viser Pine Island-breen i Alaska. Fargene viser hvor mye isen har beveget seg på 12 dager. De blå områdene har beveget seg 0 m, mens de rosa områdene har beveget seg 100 m. Dette forteller oss at det rosa området er breen som beveger seg.

Karbonets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om karbonets kretsløp og bruke det til å identifisere...

Vannets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med seks aktiviteter vil elevene lære om vannets kretsløp, og spesielt hvordan vannets kretsløp...

Kit om klimaendringer

Utforsk ESAs interaktive Climate Change Kit Climate Change from Space Kit er en interaktiv PDF som tar leseren gjennom...

Redder liv når katastrofer inntreffer

Oppdag hvordan satellittbilder kan bidra til katastrofehjelp og gjenoppbygging hvor som helst i verden.

Fargesyn

Oppdag hvordan satellitter som Copernicus Sentinel-2 gir et nytt perspektiv på jordens landområder og vegetasjon.