Nesen høyt oppe på himmelen - observasjon og måling av værforhold

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan sansene og instrumentene deres kan brukes til å beskrive og måle værforhold. Som en innledende aktivitet skal elevene analysere lokale ordtak knyttet til været. Deretter skal de bruke sansene sine til å gjøre værobservasjoner og lære å beskrive været. Elevene skal også bygge en liten meteorologisk stasjon og foreta værmålinger av regn, vindhastighet og lufttemperatur. 

Emne Geografi, matematikk, naturfag

Læringsmål
- Identifiser værelementene (vind, temperatur, nedbør).
- Observere og registrere værforhold
- Identifisere lokale værprosesser
- Lær at satellitter, datamaskiner og vitenskapelige instrumenter brukes til å lage værvarsler.
- Lære å foreta værmålinger - Representere og tolke data
Aldersgruppe
8 - 10 år gammel
Tid
ca. 30 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Snakke om været
I denne aktiviteten introduseres elevene for temaet ved å analysere noen lokale ordtak knyttet til været. Elevene skal diskutere resonnementene bak ordtakene med utgangspunkt i empirisk kunnskap.
Utstyr

- Utskrift av arbeidsark til hver elev
- En liste over lokale ordtak som er relatert til været.
- Informasjonskilder, for eksempel internett eller et leksikon.

Aktivitet 2: Følge med på været
I denne aktiviteten skal elevene gjøre sensoriske værobservasjoner for å lære hvordan man beskriver værforhold. De skal finne ut at vi kan bruke vind, regn, temperatur og skyer til å beskrive været. 
Utstyr
  • Termometer
  • Aktivitetsark for elever
  • Kalkulator

Visste du det?

I tusenvis av år har mennesker sett opp mot himmelen for å prøve å forutsi hvordan været vil bli. I dag kan vi få en værmelding når som helst! Hvor kommer alle dataene som brukes til å forutsi været fra? Det finnes en rekke satellitter som gir oss de mest nyttige dataene for værvarsling. De observerer jorden kontinuerlig og kommuniserer det de ser tilbake til planeten vår. Analysen av disse dataene kombinert med informasjon fra meteorologiske stasjoner her på jorden gjør det mulig for meteorologene å forutsi været.

Aktivitet 3: Bygg værstasjonen din
I denne aktiviteten skal elevene foreta værmålinger med sin egen værstasjon. De skal bruke et termometer til å måle lufttemperaturen. De skal bygge en vindmåler for å måle vindhastigheten og en regnmåler for å måle hvor mye regn som har falt. Denne aktiviteten er delt inn i tre oppgaver.
Utstyr

Øvelse 1 - Måling av lufttemperatur

- Termometer
- Værdagbok og utskrevet arbeidsark til elevene

Øvelse 2 - Måling av vindhastighet

- 5 plastbeger (per gruppe)
- 1 halmstrå
- 3 trepinner
- Værdagbok og arbeidsark til elevene

Øvelse 3 - Måling av regn

- Plastflaske (1,5l - 2l)
- Linjal
- Binders
- Markør
- Småstein
- Værdagbok og arbeidsark til elevene

Visste du det?

Selv om været kan endre seg i løpet av noen få timer, er klimaet målt over mange år. Forskere er bekymret for de klimaendringene som vi har forårsaket på planeten vår, og som er ansvarlig for den globale oppvarmingen. Et stort team av forskere arbeider i ESAs klimaendringsinitiativ for å forstå hva som er påvirker endringene i klimaet vårt, og å identifisere måter å redusere dem. Du kan også gjøre en forskjell, for eksempel ved å gå eller sykle i stedet for å sitte på i en bil, og ved å resirkulere papir, plast, glass og aluminium. 

Planetariske varmepumper

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan havsirkulasjonen påvirker klimaet. I den innledende aktiviteten skal de gjennomføre

Les mer "