Drivhuseffekten og dens konsekvenser - Undersøkelse av den globale oppvarmingen 

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter skal elevene gjøre praktiske eksperimenter og lære å tolke satellittbilder for å få en bedre forståelse av de generelle effektene av global oppvarming. I aktivitet 1 skal elevene lage en modell for å demonstrere drivhuseffekten ved å vise at et høyere nivå av karbondioksid (CO2) betyr høyere temperatur. Eksperimentet suppleres med tolkning av satellittbilder som viser jordens CO2-nivåer i ulike tidsperioder. Elevene skal deretter lære om noen av konsekvensene av økt drivhuseffekt - issmelting og endrede albedo-verdier. Elevene skal utforske disse temaene i aktivitet 2 og 3. 

Emne Geografi, fysikk, naturvitenskap

Læringsmål
 • Hva drivhuseffekten er, og hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i jordens atmosfære.
 • De potensielle effektene av økte nivåer av karbondioksid på jordens klima
 • Mulige konsekvenser av den økte drivhuseffekten
 • De ulike konsekvensene av flom og havnivåstigning som følge av smeltende havis og smeltende innlandsis og isbreer.
 • Hva albedo er og hvordan refleksjonsevnen til ulike overflater påvirker temperaturen.
 • Hvordan jordobservasjon kan brukes til å overvåke jordens klima
Aldersgruppe
12-15 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Drivhuseffekten - hva er det?
I denne aktiviteten skal elevene teste en hypotese om hvordan karbondioksid i atmosfæren kan påvirke temperaturen på jorden for å forstå drivhuseffekten. Elevene skal svare på spørsmålet: Hvordan påvirker karbondioksid i atmosfæren jordens temperatur? Elevene skal også analysere satellittbilder for å forstå hvordan det er mulig å overvåke drivhusgasser fra verdensrommet. 
Utstyr
 • 2 kolber à 1 liter
 • Korker med hull for å holde termometeret
 • 1 lampe med varmepære (mer enn 100 W)
 • 2 termometre (0,10C presisjon)
 • Eddiksyre 32%
 • Bakepulver
 • Isbiter (valgfritt)
Aktivitet 2: Havnivå som indikator på global oppvarming
I denne aktiviteten skal elevene undersøke hvilken innvirkning den globale oppvarmingen kan ha på havnivået ved hjelp av en praktisk aktivitet. Endringer i havnivået er en av de viktigste konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Elevene skal undersøke hva som skjer med havnivået hvis havis og landis (for eksempel isbreer) smelter? 
Utstyr
 • 4 glassbegerglass 250 ml
 • Metallnett med en diameter som er litt større enn begerglassene.
 • Fargede isbiter
 • Bordsalt (NaCl)
 • Teskje eller slikkepott til å røre med
 • Tuschpenn
 • Tidsur
Aktivitet 3: Hvordan endringer i albedo kan påvirke klimaet
I denne øvelsen skal elevene utvikle og teste en hypotese om hvordan refleksjonsevnen til
fra overflater i ulike farger påvirker temperaturen gjennom et praktisk eksperiment. Elevene skal forstå at refleksjonsevnen til ulike overflater, deres albedo, spiller en viktig rolle for jordens klima. De skal undersøke følgende spørsmål:
1) Hvordan påvirker fargen temperaturen på overflatene?
2) Hvordan påvirker vinden og luftfuktigheten albedoen og dermed temperaturen på den målte overflaten?
Utstyr
 • IR-termometer
 • Biter av papir eller papp i ulike gråtoner og farger (se vedlegg II).
 • Lampe med varmepære (hvis det ikke er sol)

Visste du det?

EarthCARE er et ESA-oppdrag som skal øke vår forståelse av hvilken rolle skyer og aerosoler spiller når det gjelder å reflektere solstråling tilbake til verdensrommet og fange opp infrarød stråling fra jordoverflaten. EarthCARE - Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer - utvikles i samarbeid med ESA og det japanske romfartsbyrået JAXA. EarthCARE skal samle inn globale observasjoner av sky- og aerosolprofiler sammen med sol- og varmestråling for å inkludere disse parametrene i numeriske vær- og klimamodeller. I tillegg vil EarthCAREs aerosoldata være verdifulle for overvåking av luftkvaliteten. 

Romlig oppløsning

Observasjonen av planeten vår ved hjelp av satellitter avhenger i stor grad av de ulike egenskapene til sensorene. Den romlige oppløsningen, som forklares i denne videoen, er en av disse egenskapene. Video av...

Havutsikt

Is og snø kan være et hett tema når vi snakker om klima. Polarområdene er svært sårbare og kan fortelle oss mye om hvordan jordens klima endrer seg. Andrew Shepherd fra University of...

Lær mer om havnivået

Lær hvordan klimaendringene får havene til å stige, og hvordan satellitter systematisk har målt høyden på havoverflaten siden 1992.

Radarsyn

Se hvordan Copernicus Sentinel-1 bruker radaren sin til å levere bilder av jordoverflaten i all slags vær, dag og natt.