Infrarød Webcam Hack - Bruk infrarødt lys til å observere verden på en ny måte

Kort beskrivelse

Dette settet med tre aktiviteter skal gjøre elevene i stand til å forstå det elektromagnetiske spekteret og observere infrarød stråling ved hjelp av et billig webkamera. De skal diskutere hvordan infrarød stråling kan brukes til å skaffe informasjon som ikke er tilgjengelig ved hjelp av synlig lys. Elevene skal også analysere satellittbilder for å forstå hvorfor det er nyttig å "se" i infrarødt. 

Emne Fysikk, geografi

Læringsmål
 • Identifisere de ulike typene elektromagnetisk stråling.
 • Beskrive ulike bruksområder for infrarødt lys
 • Bruk verktøy som er tilgjengelige på Internett til å samle inn og analysere satellittdata.
 • Forstå hvordan infrarødt lys kan brukes til å overvåke vegetasjonens tilstand.
 • Identifisere satellittbilder i falske farger og ekte farger
Aldersgruppe
12-16 år
Tid
ca. 30 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Hacking av webkameraet
I denne aktiviteten skal elevene modifisere et webkamera slik at det ser i nærinfrarødt lys i stedet for synlig lys. 
Utstyr
 • 1 webkamera med manuell fokusring på forsiden
 • 1 tegnestift eller lignende
 • To stykker eksponert fotografisk film eller et polarisasjonsfilter som er stort nok til å dekke objektivet.
 • Klar tape
 • Saks
 • Datamaskin
Aktivitet 2: Se på objekter med et infrarødt kamera
I denne aktiviteten skal elevene se på ulike typer objekter og observere dem både i synlig lys med øynene og i nærinfrarødt lys med det modifiserte webkameraet. 
Utstyr
 • Infrarødt kamera (fra aktivitet 1)
 • Fjernkontroll
 • Led-lys
 • Stearinlys
 • Frisk plante og falsk plastplante
Aktivitet 3: Se på jorden i infrarødt lys
I denne aktiviteten skal elevene analysere satellittbilder. Aktiviteten introduserer ekte fargebilder og sammenligner dem med falske fargebilder som visualiserer nær-infrarød stråling. Det gir elevene en kontekst slik at de forstår hvorfor det er nyttig å "se" i nærinfrarødt.

Visste du det?

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA har vært med på å utvikle en rekke satellitter som bruker ulike typer kameraer for å se på jorden. En gruppe oppdrag kalt Sentinels har som mål å forbedre vår forståelse og håndtering av jordens miljø. Et av oppdragene heter Sentinel-2 og består av to tvillingsatellitter. Kameraene om bord på
satellittene tar bilder i både synlig og infrarødt lys, og de dekker hele planeten hver femte dag! Sentinel-2 kan brukes til å overvåke plantevekst, kartlegge endringer i landdekket og overvåke verdens skoger. 

Paxi - Vannets kretsløp

Kort beskrivelse: Bli med Paxi når han besøker planeten Jorden og lærer om vannets kretsløp. I denne videoen, som er rettet mot...

Hva er forskjellene?

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, forskjellen mellom vær, klimavariabilitet og klimaendringer. Natalie er undervisnings- og forskningsstipendiat ved University of Surrey og samarbeider med...

Bilder fra verdensrommet

Lær hvordan satellitter kan hjelpe oss med å overvåke planeten vår. Video av ESERO Tyskland (på engelsk).

Romlig oppløsning

Observasjonen av planeten vår ved hjelp av satellitter avhenger i stor grad av de ulike egenskapene til sensorene. Den romlige oppløsningen, som forklares i denne videoen, er en av disse egenskapene. Video av...