Infrarød Webcam Hack - Bruk infrarødt lys til å observere verden på en ny måte

Kort beskrivelse

Dette settet med tre aktiviteter skal gjøre elevene i stand til å forstå det elektromagnetiske spekteret og observere infrarød stråling ved hjelp av et billig webkamera. De skal diskutere hvordan infrarød stråling kan brukes til å skaffe informasjon som ikke er tilgjengelig ved hjelp av synlig lys. Elevene skal også analysere satellittbilder for å forstå hvorfor det er nyttig å "se" i infrarødt. 

Emne Fysikk, geografi

Læringsmål
 • Identifisere de ulike typene elektromagnetisk stråling.
 • Beskrive ulike bruksområder for infrarødt lys
 • Bruk verktøy som er tilgjengelige på Internett til å samle inn og analysere satellittdata.
 • Forstå hvordan infrarødt lys kan brukes til å overvåke vegetasjonens tilstand.
 • Identifisere satellittbilder i falske farger og ekte farger
Aldersgruppe
12-16 år
Tid
ca. 30 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Hacking av webkameraet
I denne aktiviteten skal elevene modifisere et webkamera slik at det ser i nærinfrarødt lys i stedet for synlig lys. 
Utstyr
 • 1 webkamera med manuell fokusring på forsiden
 • 1 tegnestift eller lignende
 • To stykker eksponert fotografisk film eller et polarisasjonsfilter som er stort nok til å dekke objektivet.
 • Klar tape
 • Saks
 • Datamaskin
Aktivitet 2: Se på objekter med et infrarødt kamera
I denne aktiviteten skal elevene se på ulike typer objekter og observere dem både i synlig lys med øynene og i nærinfrarødt lys med det modifiserte webkameraet. 
Utstyr
 • Infrarødt kamera (fra aktivitet 1)
 • Fjernkontroll
 • Led-lys
 • Stearinlys
 • Frisk plante og falsk plastplante
Aktivitet 3: Se på jorden i infrarødt lys
I denne aktiviteten skal elevene analysere satellittbilder. Aktiviteten introduserer ekte fargebilder og sammenligner dem med falske fargebilder som visualiserer nær-infrarød stråling. Det gir elevene en kontekst slik at de forstår hvorfor det er nyttig å "se" i nærinfrarødt.

Visste du det?

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA har vært med på å utvikle en rekke satellitter som bruker ulike typer kameraer for å se på jorden. En gruppe oppdrag kalt Sentinels har som mål å forbedre vår forståelse og håndtering av jordens miljø. Et av oppdragene heter Sentinel-2 og består av to tvillingsatellitter. Kameraene om bord på
satellittene tar bilder i både synlig og infrarødt lys, og de dekker hele planeten hver femte dag! Sentinel-2 kan brukes til å overvåke plantevekst, kartlegge endringer i landdekket og overvåke verdens skoger. 

Årsaker og konsekvenser

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, hva som kan være noen av årsakene til og konsekvensene av klimaendringene og hvorfor en temperaturforskjell på 0,5 grader kan være så viktig....

Det elektromagnetiske spekteret - Introduksjon

Lær om det elektromagnetiske spekteret og hvordan satellitter kan se det usynlige. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Global oversikt: hvordan verdensrommet fremmer klimatiltak

Nesten 200 land samles i Dubai for å delta på årets største klimakonferanse. COP28 - FNs klimatoppmøte i 2023 - er imidlertid ikke bare en vanlig konferanse. For første gang vil...

Havutsikt

Is og snø kan være et hett tema når vi snakker om klima. Polarområdene er svært sårbare og kan fortelle oss mye om hvordan jordens klima endrer seg. Andrew Shepherd fra University of...