Jää sulaa - Miten voimme tutkia jään sulamisen vaikutuksia?

Lyhyt kuvaus
Tässä neljän tehtävän sarjassa oppilaat tutkivat ilmaston lämpenemisen ja jään sulamisen vaikutuksia maapalloon. He oppivat maajään ja merijään eron ja tutkivat niiden sulamisen vaikutuksia. Sen jälkeen he suunnittelevat oman kokeen, jossa he tutkivat, miten jään sulaminen muuttaa ilmakehän lämpötilaa. Lopuksi oppilaat tutustuvat jäätiköihin ja tarkastelevat satelliittikuvia jäätiköstä pohtimalla, kuinka paljon se on sulanut tietyn ajanjakson aikana.
Aihe Maantiede, Tiede
Oppimistavoitteet
 • Tutkia, missä maapallolla on jäätä.
 • Ymmärtää, että jään määrä maapallolla vähenee.
 • Oppia tuntemaan maajään ja merijään välinen ero ja niiden vaikutus merenpinnan nousuun.
 • Ymmärtää, että jääalueilla (valkoinen) on kylmempää kuin maalla ja vedessä (tumma).
 • Kokeellisten taitojen vahvistaminen
 • Ryhmässä työskentely
 • Kokeen suunnittelu
 • Kuvata ja selittää näkemänsä fyysiset vaikutukset
Ikäjakauma
8 - 12-vuotiaat
Aika
noin 30 minuuttia per toiminto
Resurssi saatavilla osoitteessa:
Tehtävä 1: Jään esittely
Tässä toiminnassa oppilaat tutustuvat jäähän ja maajään ja merijään väliseen eroon. He voivat joko käyttää tietolähteitä vastatakseen tehtävälomakkeensa kysymyksiin tai käyttää tätä tehtävää keinona tallentaa perustietonsa aiheesta ennen myöhempien tehtävien käytännön tutkimuksia. Tehtävä 1 on siis hyvä johdanto oppitunnille.
Tehtävä 2: Muuttuuko merenpinnan taso?
Tässä toiminnassa oppilaat rakentavat toiminnassa 1 hankkimaansa tietämystä tutkimalla käytännössä, miten merijään ja maajään sulaminen vaikuttaa merenpinnan tasoon. Oppilaat työskentelevät neljän hengen ryhmissä ja suorittavat käytännön kokeen, jossa tutkitaan maa- ja merijään sulamisen erilaisia vaikutuksia.
Varusteet (ryhmää kohti)
 • 2 pientä muovimukia
 • 2 pientä muovilautasta
 • 2 jääpalaa
 • Riittävästi vettä täyttämään kaksi kuppia
 • Muotoilusavi
Tehtävä 3: Muuttuuko lämpötila?
Tässä tehtävässä oppilaat suunnittelevat oman kokeen, jolla tutkitaan, nouseeko maapallon lämpötila, jos jää sulaa. Oppilaita pyydetään suunnittelemaan kokeensa annettujen välineiden avulla jakamalla kenkälaatikko kahtia jäykän kortin avulla. Heidän tulisi peittää toinen puolikas valkoisella paperilla ja toinen puolikas mustalla paperilla tutkiakseen jääpintojen vaikutusta maapallon lämpötilaan. 
 
Varusteet (ryhmää kohti)

- Kenkälaatikko
- Yksi A4-kokoinen pala jäykkää korttia
- Kaksi A4-kokoista mustaa paperia
- Kaksi A4-kokoista valkoista paperia
- Liima
- Clingfilm
- 2 lämpömittaria
- Auringonvalo tai kirkas lamppu

Tehtävä 4: Jäätikön tarkkailu
Tässä tehtävässä oppilaat tarkastelevat kuvia jäätiköstä ymmärtääkseen, miksi satelliittikuvat ovat hyödyllisiä maapallon seurannassa. He kuvaavat ja analysoivat kolmea eri vuosina otettua satelliittikuvaa, joissa näkyy Columbia-jäätikkö Alaskassa. Kukin kuva on otettu samaan aikaan joka vuosi. Oppilaat voivat jopa laskea, kuinka paljon jäätikkö kutistui.

Tiesitkö?

Jäätikkö on valtava hitaasti liikkuva jäälohkare. ESA:n kaukokartoitussatelliitit, kuten Sentinel-1A, voivat tuottaa hyödyllisiä kuvia jäätiköistä. Nämä kuvat näyttävät usein hieman oudoilta, koska tutkijat värittävät niitä väärin korostaakseen tiettyjä kohtia. Katso oikealla olevaa Sentinel-1A:n kuvaa, jossa näkyy Pine Islandin jäätikkö Alaskassa. Värit osoittavat jään liikkeen määrän 12 päivän aikana. Siniset alueet ovat liikkuneet 0 m, kun taas vaaleanpunaiset alueet ovat liikkuneet 100 m. Tämä kertoo, että vaaleanpunainen alue on liikkuva jäätikkö.

Vesihuollon tukeminen

Tutustu siihen, miten satelliitit voivat auttaa keräämään tietoa vesivaroista laajoilla alueilla.

Henkien pelastaminen katastrofien sattuessa

Tutustu siihen, miten satelliittikuvat voivat auttaa katastrofiapuun ja toipumiseen kaikkialla maailmassa.

Kuvia avaruudesta

Lue, miten satelliitit voivat auttaa meitä seuraamaan planeettaamme. ESERO Germanyn video (englanniksi).

Urban Hotspots

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat, miten rakennettu ympäristö johtaa kaupunkien lämpö- ja...