Led se topi - Kako lahko raziščemo učinke taljenja ledu?

Kratek opis
V tem sklopu štirih dejavnosti bodo učenci raziskovali vplive globalnega segrevanja in taljenja ledu na Zemljo. Spoznali bodo razliko med kopenskim in morskim ledom ter raziskali posledice taljenja ledu. Nato bodo oblikovali lasten poskus, s katerim bodo preverili, kako taljenje ledu spreminja temperaturo ozračja. Učenci bodo na koncu spoznali ledenike in si ogledali satelitske posnetke ledenikov ter ugotavljali, koliko se je ledenik v določenem obdobju stalil.
Zadeva Geografija, znanost
Učni cilji
 • Raziskovanje, kje na Zemlji je mogoče najti led.
 • Razumeti, da se količina ledu na Zemlji zmanjšuje.
 • Spoznavanje razlike med kopenskim in morskim ledom ter njunega vpliva na dviganje morske gladine.
 • razumeti, da je na območjih ledu (bela barva) hladneje kot na kopnem in vodi (temna barva).
 • Krepitev eksperimentalnih spretnosti
 • Delo v skupini
 • Načrtovanje poskusa
 • opisati in razložiti fizikalne učinke, ki jih vidijo.
Starostno obdobje
8 - 12 let
Čas
približno 30 minut na dejavnost.
Sredstva so na voljo v:
Dejavnost 1: Predstavitev ledu
Pri tej dejavnosti bodo učenci spoznali led, vključno z razliko med kopenskim in morskim ledom. Pri tem lahko uporabijo vire informacij in odgovorijo na vprašanja na svojih listih ali pa to dejavnost uporabijo kot način za zapisovanje osnovnega znanja o temi pred izvedbo praktičnih preiskav v poznejših dejavnostih. Zato je dejavnost 1 lep uvod v učno uro.
Dejavnost 2: Ali se bo gladina morja spremenila?
Pri tej dejavnosti bodo učenci nadgradili znanje, ki so ga pridobili pri dejavnosti 1, in praktično raziskali vpliv taljenja morskega in kopenskega ledu na gladino morja. Učenci bodo delali v skupinah po štiri in izvedli praktični poskus, s katerim bodo raziskali različne učinke taljenja kopenskega in morskega ledu.
Oprema (na skupino)
 • 2 majhna plastična lončka
 • 2 majhna plastična krožnika
 • 2 kocki ledu
 • Dovolj vode, da napolnite dve skodelici
 • Modeliranje gline
Dejavnost 3: Ali se bo temperatura spremenila?
Pri tej dejavnosti bodo učenci pripravili lasten poskus, s katerim bodo raziskali, ali se bo temperatura Zemlje dvignila, če se bo led stopil. Učenci naj poskus izvedejo s pomočjo dane opreme tako, da škatlo za čevlje razdelijo na pol s pomočjo kosa toge kartice. Eno polovico naj prekrijejo z belim, drugo pa s črnim papirjem, da bi raziskali vpliv ledene površine na temperaturo na Zemlji. 
 
Oprema (na skupino)

- Škatla za čevlje
- En kos trdega kartona velikosti A4
- Dva kosa črnega papirja A4
- Dva lista A4 belega papirja
- Lepilo
- Clingfilm
- 2 termometra
- Sončna svetloba ali svetla svetilka

Dejavnost 4: Opazovanje ledenika
učenci si bodo ogledali slike ledenika, da bi razumeli, zakaj so satelitske slike uporabne za spremljanje Zemlje. Opisali in analizirali bodo tri satelitske posnetke iz različnih let, ki prikazujejo ledenik Columbia na Aljaski. Vsaka slika je bila posneta ob istem času vsako leto. Učenci lahko celo izračunajo, za kakšno površino se je ledenik zmanjšal.

Ali ste vedeli?

Ledenik je velik počasi premikajoč se blok ledu. Sateliti ESA za opazovanje Zemlje, kot je Sentinel-1A, lahko naredijo uporabne slike ledenikov. Te slike so pogosto videti nekoliko nenavadno, saj jih znanstveniki napačno obarvajo, da bi poudarili določene točke. Oglejte si sliko Sentinel-1A na desni, ki prikazuje ledenik Pine Island na Aljaski. Barve prikazujejo gibanje ledu v 12 dneh. Modra območja so se premaknila za 0 m, rožnata pa za 100 m. To nam pove, da je rožnato območje ledenik, ki se premika.

Pomoč pri ravnanju z vodo

Spoznajte, kako lahko sateliti pomagajo pri zbiranju informacij o vodnih virih na velikih območjih.

Spektralna ločljivost

Sateliti za opazovanje Zemlje so varuhi našega planeta. Zahvaljujoč tehnologiji daljinskega zaznavanja in vsakodnevnemu zbiranju podatkov lahko raziskovalci iz vesolja bolje spremljajo oceane našega planeta in dviganje morske gladine. Višji svetovalec ESA...

Vodni krog

Kratek opis V tem sklopu šestih dejavnosti bodo učenci spoznavali kroženje vode in zlasti, kako se voda...

Slike iz vesolja

Preberite, kako nam lahko sateliti pomagajo pri spremljanju našega planeta. Videoposnetek ESERO Nemčija (v angleščini).