Å ta pulsen på planeten - videregående opplæring

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter vil elevene lære om hvordan data samles inn av sensorer og hvordan satellittens bane påvirker detaljene som kan innhentes. En tekstbasert aktivitet introduserer konseptet fjernmåling og ser på hvordan sensorer og satellitter i ulike baner kan kombineres for å [...].

Ta pulsen på planeten

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan ulike typer elektromagnetisk stråling brukes til å observere hvordan planeten vår endrer seg. I den første aktiviteten gjennomgås de ulike områdene i det elektromagnetiske spekteret og hvordan de brukes i jordobservasjon. I den andre aktiviteten lærer elevene om falske fargebilder og [...].