Å ta pulsen på planeten - videregående opplæring

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter vil elevene lære om hvordan data samles inn av sensorer og hvordan satellittens bane påvirker detaljene som kan innhentes. En tekstbasert aktivitet introduserer konseptet fjernmåling og ser på hvordan sensorer og satellitter i ulike baner kan kombineres for å [...].