Taking the Pulse of the Planet - Hoger secundair onderwijs

Korte beschrijving

In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe gegevens worden verzameld door sensoren en hoe de baan van een satelliet van invloed is op de details die kunnen worden verkregen. Een op tekst gebaseerde activiteit introduceert het concept teledetectie en bekijkt hoe sensoren en satellieten in verschillende banen kunnen worden afgestemd op de beoogde toepassing. Dit wordt gevolgd door wiskundig werk waarin factoren worden onderzocht die van invloed zijn op de hoeveelheid details die zichtbaar zijn in een satellietbeeld. In de laatste activiteit gebruiken leerlingen de webtoepassing Climate from Space om een reeks klimaatvariabelen tijdens El NiƱo- en La NiƱa-gebeurtenissen te onderzoeken.

Onderwerp Aardrijkskunde, Wetenschap, Aardwetenschappen

Leerdoelen
 • De belangrijkste onderdelen van een teledetectiesysteem opnoemen
 • De voor- en nadelen van verschillende satellietbanen voor het monitoren van de aarde en het klimaat beschrijven
 • Maak een infographic om onderzoek op een aantrekkelijke manier over te brengen
 • Een digitale afbeelding analyseren om de resolutie van de afbeelding te bepalen
 • Overweeg hoe sensoren worden aangepast voor gebruik op satellietplatforms
 • Redenen suggereren voor verschillen in de resolutie van gegevens die door verschillende instrumenten zijn verzameld
 • Klimaatgegevens gebruiken om El NiƱo- en La NiƱa-gebeurtenissen te identificeren
 • Leg uit hoe deze gebeurtenissen wereldwijde gevolgen hebben en onderzoek de menselijke en maatschappelijke gevolgen van Ć©Ć©n zo'n gevolg.
Leeftijd
14 - 16 jaar oud
Tijd
ongeveer 45 minuten per activiteit
Beschikbaar in:
Activiteit 1: De pols van de planeet opnemen
In deze begrijpelijke activiteit maken leerlingen kennis met het concept teledetectie en onderzoeken ze het gebruik van satellieten in verschillende banen om onderdelen van het klimaatsysteem van de aarde te bewaken. Ervaren lezers kunnen deze activiteit als zelfstandige huiswerkoefening doen, en de uiteindelijke onderzoekstaak kan individueel of in tweetallen/groepen worden uitgevoerd.
Activiteit 2: Wat kunnen we zien vanuit de ruimte?
In deze activiteit worden leerlingen uitgedaagd om na te denken over factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid details die mogelijk zijn in gegevens die vanuit de ruimte zijn verzameld. Berekeningen op basis van de informatie over een digitale foto die in de klas met een alledaagse camera is gemaakt, stellen leerlingen in staat om wiskundige ideeĆ«n over gelijkvormige driehoeken of evenredigheid te herzien. Het onderzoeken van de resolutie van gegevensverzamelingen in de webapplicatie Climate from Space introduceert het brede scala aan ECV's die vanuit de ruimte gemeten kunnen worden.Ā 
Uitrusting
 • Werkblad 2 (2 pagina's)
 • Een meetlat of meetlint
 • Smartphone of digitale camera
 • Rekenmachine
 • Beeldverwerkingssoftware waarmee studenten bekend zijn
 • Klimaat vanuit de ruimte webapplicatie (cfs.climate.esa.int)
Activiteit 3: El NiƱo en La NiƱa
In deze activiteit zullen leerlingen een aantal datasets in de webtoepassing Climate from Space in meer detail verkennen om het begrip van El NiƱo- en La NiƱa-gebeurtenissen en het onderzoek naar de gevolgen ervan te ondersteunen.

Wist u dat?

Een van de belangrijkste toepassingen van aardobservatie is het monitoren van het klimaat. Het klimaatsysteem is ingewikkeld en om het te begrijpen zijn metingen van over de hele wereld nodig, dus de ruimte is het ideale uitkijkpunt om gegevens te verzamelen: er zou een leger van grondwaarnemers nodig zijn om de informatie in ƩƩn enkel satellietbeeld te verzamelen. Instrumenten in de ruimte kunnen ook gegevens verzamelen van afgelegen of ontoegankelijke plaatsen, zoals de poolgebieden en het midden van de oceaan. Een ander voordeel van satellieten is dat ze met regelmatige tussenpozen over een periode van jaren metingen kunnen verrichten. Dankzij overlappende metingen van verschillende families van satellietinstrumenten hebben we nu tientallen jaren lang gedetailleerde gegevens over veel van de belangrijkste aspecten van het klimaat die wetenschappers en beleidsmakers essentiƫle klimaatvariabelen (ECV's) noemen.

Kleurwaarneming

Ontdek hoe satellieten zoals Copernicus Sentinel-2 een nieuw perspectief bieden op het land en de vegetatie van de aarde.

Beelden uit de ruimte

Leer hoe satellieten ons kunnen helpen bij het bewaken van onze planeet. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).

Radar

Ontdek hoe de Sentinel-1-missie van Copernicus zijn radar gebruikt om dag en nacht onder alle weersomstandigheden beelden van het aardoppervlak te leveren.