FAQs

Als u het antwoord op uw vraag hier niet kunt vinden, neem dan contact op met climate.detectives@esa.int

Climate Detectives is een ESA-schoolproject voor leerlingen tot 19 jaar. Teams van leerlingen identificeren en onderzoeken een echt lokaal probleem met betrekking tot milieu en klimaat door gegevens van metingen op de grond en/of gegevens van aardobservatiesatellieten te gebruiken en te analyseren. Na het trekken van conclusies beslissen de leerlingen over acties die ze willen ondernemen om 'een verschil te maken' en het probleem onder de aandacht te brengen en te helpen verminderen. Aan het einde delen alle deelnemende teams hun onderzoeksresultaten op het Climate Detectives-platform.

Vanaf 2023-2024 heeft Climate Detectives een nieuwe categorie voor jongere leerlingen - Climate Detectives kids. Door deel te nemen aan het niet-competitieve Climate Detectives kids project leren jonge leerlingen (-12 jaar) meer over de wetenschap en het milieu van de aarde door middel van geselecteerde leermiddelen en praktische activiteiten en begrijpen ze hoe belangrijk het is om respect te hebben voor ons milieu. Leerkrachten kunnen tot 3 geselecteerde leermiddelen en activiteiten kiezen om aan verschillende aardwetenschappelijke onderwerpen te werken. Na afloop van een activiteit verzamelen leerlingen bewijzen van hun ontdekkingen en verdienen ze badges voor elke activiteit en een virtueel certificaat als erkenning voor hun speurwerk om onze thuisplaneet te begrijpen en te beschermen. De verzamelde bewijzen worden in een virtuele galerij weergegeven.

Klimaatdetectives

Het Climate Detectives-project bestaat uit drie fasen, die niet meer op een speciale tijdsspanne gericht zijn.

  • Fase 1‚Äď Identify a climate problem and submit your investigation plan, from 9 September
  • Fase 2- Onderzoek het klimaatprobleem
  • Fase 3‚Äď Share results and make a difference, until latest 4 April 2025

Teams have up to 8 months to complete their Climate Detectives projects. It opens at the 9 September 2024 and should be completed 4 April 2025 before the Final Learning and Celebration Event in May 2025. 

Klimaatdetectives Kinderen

Het project is open from 9 September 2024 to 4 April 2025.  Teams can submit the activities all at once or in different moments.

Klimaatdetectives 

Om deel te nemen aan de categorie Klimaatdetectives voor gevorderden moet u deel uitmaken van een team (2 leerlingen tot de hele klas) en ondersteund worden door een leerkracht of opvoeder. Als er in uw land een nationale organisator is, moet u zich via die organisatie aanmelden voor het project. Controleer of er in uw land een project loopt hier en ontdek of u een onderzoeksplan moet indienen of dat u feedback kunt krijgen van nationale deskundigen. 

Als er geen nationale organisator is, moeten teams zich voor het project aanmelden via het ESA Education kantoor. Het indienen van onderzoeksplannen is niet verplicht. Teams moeten zorgvuldig de ontvankelijkheidscriteria van het project voordat u eraan deelneemt.

 

Klimaatdetectives Kinderen 

Om mee te doen aan het Climate Detectives kids project kunt u zich aanmelden via het ESA Education Office. Om een badge te ontvangen is het verplicht om een bewijs van minstens één voltooide activiteit in te sturen. Teams moeten zorgvuldig de ontvankelijkheidscriteria van het project voordat u eraan deelneemt.

Ja. Bij zowel Klimaatdetectives als Klimaatdetectives Kids kan een leerkracht maximaal drie leerlingenteams inschrijven voor de Klimaatdetectives en voor de Klimaatdetectives Kids versie. 

Klimaatdetectives

Deelname staat open voor teams van scholieren tot (en met) 19 jaar oud. Voor Klimaatdetectives moeten de leerlingen afkomstig zijn van een school in een ESA-lidstaat, Canada, Letland, Litouwen, Malta, Slowakije en Sloveni√ę. ESA accepteert ook inzendingen van basisscholen of middelbare scholen buiten Europa en Canada als deze scholen officieel zijn geautoriseerd en/of gecertificeerd door de offici√ęle onderwijsautoriteiten van een ESA-lidstaat, Canada, Letland, Litouwen, Malta, Slowakije en Sloveni√ę (bijvoorbeeld een Franse school buiten Europa die officieel is erkend door het Franse Ministerie van Onderwijs of een gedelegeerde autoriteit).

Klimaatdetectives Kinderen

Om deel te nemen aan het Climate Detectives kidsproject worden leerlingen aangemoedigd om met minstens 1 andere persoon tot de hele klas samen te werken. Elk team moet ondersteund worden door een teamleider (leerkracht, mentor, opvoeder of ouder). Familieteams zijn welkom. Er is geen minimum- of maximumaantal teamleden vereist om deel te nemen. Ten minste 50% van de teamleden moet de nationaliteit hebben van een¬†Lidstaat ESA. Naast de 22 lidstaten komen ook Canada, Letland, Litouwen, Slowakije en Sloveni√ę, op basis van hun overeenkomsten met ESA, in aanmerking om volledig deel te nemen aan de programma's van het ESA Education Office. In het kader van de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen ESA en de Republiek Malta kunnen teams uit Malta ook deelnemen aan het Climate Detectives project.¬†

Klimaatdetectives 

Teams uit een land met een Nationale Organisator kunnen hun onderzoeksplan (fase 1) in hun nationale taal indienen. Of ze een onderzoeksplan moeten indienen hangt af van hun nationale organisator. Teams moeten hun eindprojecten (fase 3) in het Engels indienen via het Climate Detectives platform. Als er geen nationale organisator is, moeten teams zich aanmelden voor het project via het ESA Education office. Zowel het onderzoeksplan (niet verplicht om in te dienen) als het eindproject moeten in het Engels worden ingediend.

 

Klimaatdetectives Kinderen 

Als bewijs van deelname aan het Climate Detectives Kids project kunnen verschillende soorten documentatie worden ge√ľpload, bijv. tekeningen, posters, enz. De taal is dus vrij te kiezen.¬†

Klimaatdetectives

Ja. Het project moet het gebruik van gegevens omvatten (van aardobservatiesatellieten OF metingen op de grond) en de inzendingen moeten de relatie met milieu of klimaat aangeven. Kijk voor idee√ęn over hoe u toegang kunt krijgen tot satellietgegevens op¬†hier.

Klimaatdetectives 

Ja. Alle teams die hun eindprojecten delen op het Climate Detectives-platform ontvangen per e-mail een deelnamecertificaat voor hun Climate Detectives-werk in de gevorderdencategorie.  

 

Klimaatdetectives Kinderen

Voor elke activiteit die door de teams van Climate Detectives Kids wordt ingediend, ontvangen de teams een badge. Na het inleveren van het bewijs voor drie voltooide activiteiten, ontvangen de teams een certificaat. 

Als u problemen ondervindt of verdere vragen hebt, neem dan contact op met het ESA Education Team door een e-mail te schrijven naar climate.detectives@esa.int . Indien van toepassing moeten teams eerst contact opnemen met hun nationale organisator.