De hartslag van de planeet meten

Korte beschrijving

In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe verschillende soorten elektromagnetische straling worden gebruikt om te observeren hoe onze planeet verandert. De eerste activiteit geeft een overzicht van de regio's van het elektromagnetische spectrum en schetst hoe ze gebruikt worden bij aardobservatie. In de tweede activiteit leren de leerlingen over valse-kleurenbeelden en gebruiken ze gegevens van een aardobservatiesatelliet om dergelijke beelden te maken om een veranderend gebied te onderzoeken. In de laatste activiteit combineren de leerlingen deze techniek met klimaatgegevens van andere satellieten om een gedetailleerd verslag te maken van een grote overstroming of droogte.

Onderwerp Aardrijkskunde, Wetenschap, Aardwetenschappen

Leerdoelen
 • De verschillende delen van het elektromagnetische spectrum opnoemen
 • Enkele van deze soorten straling relateren aan de aspecten van het aardsysteem waarvoor ze kunnen worden gebruikt om te controleren
 • Leg uit waarom het nuttig is om informatie over deze aspecten van het aardsysteem te verzamelen
 • Beschrijven hoe kleurenafbeeldingen worden gemaakt door gegevenssets te combineren
 • De bruikbaarheid van verschillende false-colour afbeeldingen evalueren
 • Satellietgegevens gebruiken om veranderingen in een regio te onderzoeken
 • Gebruik de webtoepassing Climate from Space om veranderingen in bodemvocht en andere variabelen te onderzoeken
 • Informatie uit verschillende bronnen combineren om een verslag over een recente natuurramp te maken
Leeftijd
11- 14 jaar oud
Tijd
ongeveer 45 minuten per activiteit
Beschikbaar in:
Activiteit 1: De pols van de planeet opnemen
In deze begripsactiviteit verkennen leerlingen het gebruik van verschillende golflengtes van straling om verschillende onderdelen van het klimaatsysteem van de aarde te controleren. Deze activiteit kan worden gebruikt als inleiding op het elektromagnetische spectrum of ter ondersteuning van latere werkzaamheden over het gebruik van de verschillende delen van het spectrum. Ervaren lezers kunnen deze activiteit als zelfstandig huiswerk maken.
Activiteit 2: Zien in nieuwe kleuren
In deze activiteit leren leerlingen hoe ware en false-colour satellietbeelden worden gemaakt. Vervolgens onderzoeken ze een verandering in het milieu en evalueren ze welk type false-colour beeld het beste gebruikt kan worden om deze verandering te monitoren. De onderzoekstaak is open en kan individueel thuis worden uitgevoerd als IT-toegang dat toelaat, of in tweetallen of kleine groepjes in de klas.
Activiteit 3: Klimaat vanuit de ruimte verkennenĀ 
In deze activiteit gebruiken leerlingen de webtoepassing Climate from Space om satellietmetingen van bodemvocht te onderzoeken en hoe deze in de loop van de tijd veranderen. Ze gebruiken deze gegevens, samen met andere informatie van de webtoepassing, de website die in de vorige activiteit is gebruikt en het internet, om een verslag te maken over een grote droogte of overstroming.
Uitrusting
 • Toegang tot internet
 • Klimaat vanuit de ruimte webtoepassing
 • Werkblad 3 (2 pagina's)
 • Presentatie-, beeld- en/of tekstverwerkingssoftware waarmee studenten vertrouwd zijn
 • Materialen voor het maken van een poster (optioneel)

Wist u dat?

"The Blue Marble" is de naam van een foto van de planeet Aarde die door de bemanning van Apollo 17 is genomen. Het is een van de meest gereproduceerde foto's aller tijden. Het blauwe water van de zeeƫn en oceanen domineert het beeld, maar als we beter kijken, kunnen we nog veel meer kleuren onderscheiden: het gele Saharazand, de donkergroene tropische regenwouden, het wit van de wolken boven de oceanen en het ijs en de sneeuw die Antarctica bedekken. Foto's zoals deze, die met gewone camera's zijn genomen, bevatten een enorme hoeveelheid informatie. Soortgelijke beelden uit de ruimte maken nu deel uit van ons dagelijks leven:
Ze verschijnen bijvoorbeeld op veel weersvoorspellingen op tv. De Blue Marble-afbeelding toont de Aarde zoals we die met het blote oog zien. Door rood, groen en blauw licht te detecteren, kunnen menselijke ogen alle kleuren van de regenboog zien. De meeste straling van de Zon is zulk zichtbaar licht. Maar er zijn nog veel meer 'kleuren' straling die we niet kunnen zien. Samen vormen zij het elektromagnetische spectrum. Verschillende soorten elektromagnetische straling hebben verschillende golflengten.

Levens redden bij rampen

Ontdek hoe satellietbeelden overal ter wereld kunnen helpen bij rampenbestrijding en -herstel.

De spectrale resolutie

Aardobservatiesatellieten zijn de bewakers van onze planeet. Dankzij teledetectietechnologie en dagelijkse gegevensverzameling kunnen onderzoekers de oceanen van onze planeet en de stijgende zeespiegel vanuit de ruimte beter in de gaten houden. ESA senior adviseur...

De kracht van aardobservatie

We zijn allemaal nauw verbonden met onze aarde - van de bomen die ons van zuurstof voorzien tot de natuurlijke bronnen die ons landschap vormgeven. Het aardobservatieprogramma van ESA loopt voorop bij het monitoren...

Beelden uit de ruimte

Leer hoe satellieten ons kunnen helpen bij het bewaken van onze planeet. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).