Karbonets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om karbonsyklusen og bruke den til å identifisere tiltak på individ- og samfunnsnivå for å redusere mengden karbon som slippes ut i atmosfæren. En praktisk aktivitet med husholdningsmaterialer tar for seg virkningen av havforsuring, slik at elevene kan utforme en [...]]