Θαλάσσιος πάγος από το διάστημα - Διερεύνηση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής και της σύνδεσής του με το κλίμα

Σύντομη περιγραφή

Σε αυτό το σετ τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα διερευνήσουν τους θαλάσσιους πάγους της Αρκτικής. Πρώτον, θα εκτελέσουν μια πρακτική δραστηριότητα για να ανακαλύψουν τι συμβαίνει "όταν παγώνει ο ωκεανός". Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουν δορυφορικές εικόνες για να αναλύσουν τη συγκέντρωση και την έκταση των θαλάσσιων πάγων και πώς αυτές οι παράμετροι έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Θα μάθουν πού στον κόσμο είναι δυνατόν να βρουν θαλάσσιο πάγο και θα αναλύσουν επίκαιρα και μακροπρόθεσμα δορυφορικά δεδομένα σχετικά με τη συγκέντρωση του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική. Η δραστηριότητα αυτή ασχολείται με έναν από τους σημαντικότερους δείκτες που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες για να μελετήσουν την κλιματική αλλαγή και τις πιθανές συνέπειές της.

Θέμα Γεωγραφία, Επιστήμη

Μαθησιακοί στόχοι
 • Μάθετε τι είναι ο θαλάσσιος πάγος και πού βρίσκεται στη Γη
 • Να κατανοήσουν τη σημασία του θαλάσσιου πάγου και τη σχέση του με το κλίμα της Γης
 • Να κατανοήσουν πώς οι ανθρώπινες δράσεις και οι φυσικές διεργασίες αλληλεπιδρούν για να επηρεάσουν και να αλλάξουν τα περιβάλλοντα των τοπίων και το κλίμα.
 • Χρήση εργαλείων που διατίθενται στο διαδίκτυο για τη συλλογή και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων
 • Να κατανοήσουν πώς οι δορυφόροι παρατήρησης της Γης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό και την παρακολούθηση των θαλάσσιων πάγων
Εύρος ηλικίας
13 - 17 ετών
Χρόνος
περίπου 30 λεπτά ανά δραστηριότητα
Διαθέσιμος πόρος σε:
Δραστηριότητα 1: Όταν ο ωκεανός παγώνει
Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν ορισμένες ιδιότητες του θαλάσσιου πάγου συγκρίνοντας μπλοκ πάγου από γλυκό και αλμυρό νερό. Θα κατανοήσουν τι συμβαίνει όταν παγώνει το αλμυρό νερό και τη σημασία του θαλάσσιου πάγου.
Εξοπλισμός
 • Φύλλο εργασίας μαθητών για κάθε ομάδα
 • Δύο βάζα ή φλιτζάνια των 250 ml
 • Κουταλάκι του γλυκού
 • Δίσκος
 • Δοχείο μέτρησης
 • Επιτραπέζιο αλάτι
 • Χρώματα τροφίμων
Δραστηριότητα 2: Οι θαλάσσιοι πάγοι σήμερα
Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα μάθουν για την παγκόσμια κατανομή των θαλάσσιων πάγων. Θα αναλύσουν επίσης σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα σχετικά με τη συγκέντρωση του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική.
Δραστηριότητα 3: Ο θαλάσσιος πάγος κατά τις εποχές του χρόνου
Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα συζητήσουν τις προσδοκίες τους σχετικά με τις εποχιακές αλλαγές στους θαλάσσιους πάγους και θα αναλύσουν μακροπρόθεσμα δεδομένα σχετικά με την έκταση των θαλάσσιων πάγων. Θα εντοπίσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις που βοηθούν στον χαρακτηρισμό και την παρακολούθηση των θαλάσσιων πάγων. 

Το ξέρατε;

Η στάθμη της θάλασσας είναι ένας πολύ ευαίσθητος δείκτης της κλιματικής αλλαγής. Σε μορφή πάγου, ο θαλάσσιος πάγος συνεισφέρει ήδη τον όγκο του στους ωκεανούς. Συνεπώς, όταν λιώνει δεν αυξάνει τον όγκο των ωκεανών. Ωστόσο, το λιώσιμο του θαλάσσιου πάγου μεταβάλλει την αλατότητα των ωκεανών, επηρεάζοντας τα ωκεάνια ρεύματα και συνεπώς το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, το λιώσιμο των χερσαίων πάγων, όπως οι παγετώνες και τα καλύμματα πάγου, συμβάλλει στον όγκο των ωκεανών και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Με έμφαση στους ωκεανούς, ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-3 μπορεί να μετρήσει και να παρακολουθήσει τις αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κλίματος μας καθώς και των κινδύνων για τις παράκτιες περιοχές που είναι ευάλωτες στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Sentinel-3 για τους ωκεανούς

Ανακαλύψτε πώς η αποστολή Copernicus Sentinel-3 βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη συνολική υγεία του πλανήτη μας.

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα - Εισαγωγή

Μάθετε για το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και πώς οι δορυφόροι μπορούν να δουν το αόρατο. Βίντεο από το ESERO Γερμανίας (στα αγγλικά).

Μάθετε για τη στάθμη της θάλασσας

Μάθετε πώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί την άνοδο των θαλασσών μας και πώς οι δορυφόροι μετρούν συστηματικά το ύψος της επιφάνειας της θάλασσας από το 1992.

Εικόνες από το Διάστημα

Μάθετε πώς οι δορυφόροι μπορούν να μας βοηθήσουν στην παρακολούθηση του πλανήτη μας. Βίντεο από την ESERO Γερμανίας (στα αγγλικά).