Morský ľad z vesmíru - skúmanie arktického morského ľadu a jeho súvislosť s klímou

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít budú študenti skúmať arktický morský ľad. Najprv vykonajú praktickú činnosť, aby zistili, čo sa stane, "keď oceán zamrzne". Potom budú pomocou satelitných snímok analyzovať koncentráciu a rozlohu morského ľadu a to, ako sa tieto parametre zmenili v posledných desaťročiach. Potom sa oboznámia s [...]

Otvorenie priechodu - Arktický morský ľad a zmena klímy

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít študenti zistia, akú dôležitú úlohu zohráva arktický morský ľad v klimatickom systéme Zeme. Aktivity sú zasadené do kontextu Severozápadného prielivu. Prvou aktivitou je matematické skúmanie rýchlosti topenia morského ľadu, ktoré ilustruje, čo znamená arktické zosilnenie. A [...]