Globálny prehľad: ako vesmír podporuje opatrenia v oblasti klímy

Takmer 200 krajín sa schádza v Dubaji, aby sa zúčastnili na najväčšom klimatickom podujatí roka. COP28 - samit OSN o zmene klímy v roku 2023 - však nie je len ďalšou konferenciou. Po prvýkrát budú zástupcovia krajín hodnotiť pokrok, ktorý dosiahli pri znižovaní emisií skleníkových plynov, prostredníctvom procesu nazývaného "globálny [...]

Vyšetrovanie snehu - mini prípadová štúdia pre klimatických detektívov

Stručný opis Mini prípadové štúdie pre Climate Detectives majú pomôcť učiteľom určiť tému, ktorú bude ich tím Climate Detectives skúmať, a usmerniť ich počas rôznych fáz projektu. V šablóne nájdu učitelia niekoľko návrhov údajov, ktoré môžu študenti zbierať a analyzovať. Návrhy sú [...]

Skúmanie kvality vody - mini prípadová štúdia pre klimatických detektívov

Stručný opis Mini prípadové štúdie pre Climate Detectives majú pomôcť učiteľom určiť tému, ktorú bude ich tím Climate Detectives skúmať, a usmerniť ich počas rôznych fáz projektu. V šablóne nájdu učitelia niekoľko návrhov údajov, ktoré môžu študenti zbierať a analyzovať. Návrhy sú [...]

Morský ľad z vesmíru - skúmanie arktického morského ľadu a jeho súvislosť s klímou

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít budú študenti skúmať arktický morský ľad. Najprv vykonajú praktickú činnosť, aby zistili, čo sa stane, "keď oceán zamrzne". Potom budú pomocou satelitných snímok analyzovať koncentráciu a rozlohu morského ľadu a to, ako sa tieto parametre zmenili v posledných desaťročiach. Potom sa oboznámia s [...]

Otvorenie priechodu - Arktický morský ľad a zmena klímy

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít študenti zistia, akú dôležitú úlohu zohráva arktický morský ľad v klimatickom systéme Zeme. Aktivity sú zasadené do kontextu Severozápadného prielivu. Prvou aktivitou je matematické skúmanie rýchlosti topenia morského ľadu, ktoré ilustruje, čo znamená arktické zosilnenie. A [...]