Merijää avaruudesta - Arktisen alueen merijään ja sen yhteyden tutkiminen ilmastoon

Lyhyt kuvaus

Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat tutkivat arktista merijäätä. Ensin he tekevät käytännön harjoituksen selvittääkseen, mitä tapahtuu, kun meri jäätyy. Sitten he analysoivat satelliittikuvien avulla merijään pitoisuutta ja laajuutta sekä sitä, miten nämä muuttujat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. He oppivat, mistä päin maailmaa merijäätä on mahdollista löytää, ja analysoivat ajankohtaisia ja pitkän aikavälin satelliittitietoja merijään pitoisuudesta arktisella alueella. Tässä toiminnassa käsitellään yhtä tärkeimmistä indikaattoreista, joita tutkijoilla on käytettävissään ilmastonmuutoksen ja sen mahdollisten seurausten tutkimiseen.

Aihe Maantiede, Tiede

Oppimistavoitteet
 • Lue, mitä merijää on ja missä sitä esiintyy maapallolla.
 • Ymmärtää merijään merkityksen ja sen yhteyden maapallon ilmastoon.
 • Ymmärtää, miten ihmisen toiminta ja fysikaaliset prosessit vaikuttavat vuorovaikutuksessa maisemaympäristöihin ja ilmastoon ja muuttavat niitä.
 • Käytä internetissä saatavilla olevia työkaluja satelliittitietojen keräämiseen ja analysointiin.
 • Ymmärtää, miten kaukokartoitussatelliitteja voidaan käyttää merijään kuvaamiseen ja seurantaan.
Ikäjakauma
13 - 17-vuotiaat
Aika
noin 30 minuuttia per toiminto
Resurssi saatavilla osoitteessa:
Tehtävä 1: Kun meri jäätyy
Tässä tehtävässä oppilaat ymmärtävät joitakin merijään ominaisuuksia vertailemalla makeasta ja suolaisesta vedestä tehtyjä jäälohkareita. He ymmärtävät, mitä tapahtuu, kun suolavesi jäätyy, ja ymmärtävät merijään merkityksen.
Laitteet
 • Oppilaan työlehti kullekin ryhmälle
 • Kaksi 250 ml:n purkkia tai kuppia
 • Teelusikallinen
 • Lokero
 • Mittapurkki
 • Ruokasuola
 • Elintarvikevärit
Tehtävä 2: Merijää tänään
Tässä tehtävässä oppilaat tutustuvat merijään maailmanlaajuiseen jakautumiseen. He analysoivat myös ajantasaisia satelliittitietoja arktisen alueen merijääpitoisuuksista.
Tehtävä 3: Merijää vuodenaikojen mukaan
Tässä tehtävässä oppilaat keskustelevat odotuksistaan merijään kausittaisten muutosten suhteen ja analysoivat merijään laajuutta koskevia pitkän aikavälin tietoja. He tunnistavat lyhyen ja pitkän aikavälin suuntauksia, jotka auttavat luonnehtimaan ja seuraamaan merijäätä. 

Tiesitkö?

Merenpinta on hyvin herkkä ilmastonmuutoksen mittari. Jäämuodossaan merijää lisää jo nyt tilavuuttaan valtameriin. Näin ollen sen sulaminen ei lisää valtamerten tilavuutta. Merijään sulaminen muuttaa kuitenkin valtamerten suolapitoisuutta, mikä vaikuttaa merivirtoihin ja siten maailmanlaajuiseen ilmastojärjestelmään. Sulava maajää, kuten jäätiköt ja jääpeitteet, puolestaan lisäävät valtamerten tilavuutta ja nostavat merenpintaa. Copernicus Sentinel-3 -satelliitti voi mitata ja seurata merenpinnan muutoksia keskittymällä valtameriin. Nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää ilmastoamme ja merenpinnan nousulle alttiiden rannikkoalueiden riskejä.

Maankäytön muutos

Satelliittikuvien avulla voimme dokumentoida maankäytön muutokset hyvin tarkasti. Tutustu siihen, miten satelliitit antavat tietoa maankäytöstä maailmanlaajuisesti. ESERO Germanyn video (englanniksi).

Tutkanäkymä

Tutustu siihen, miten Copernicus Sentinel-1 -lähetys käyttää tutkaansa tarjotakseen kuvia Maan pinnasta kaikkina sääolosuhteina, päivällä ja yöllä.