Nesen høyt oppe på himmelen - observasjon og måling av værforhold

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære hvordan sanser og instrumenter kan brukes til å beskrive og måle værforhold. Som en innledende aktivitet skal elevene analysere lokale ordtak knyttet til været. Deretter skal de bruke sansene sine til å gjøre værobservasjoner og lære å beskrive [...].

Vær vs. klima - Forstå forskjellen mellom vær og klima

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære forskjellen mellom vær og klima. De skal identifisere ulike klimasoner og samle inn egne værdata. De skal analysere og sammenligne daglige og månedlige lufttemperaturmålinger. Til slutt skal de lære om ulike klimascenarier og identifisere hva det betyr for [...].